.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHome

Povinné informácie

Faktúry

Zmluvy

Objednávky

Verejné obstarávanie

Ponuky

 

2% škole

Voľné pracovné miesta

Hodnotiaca správa 2018/2019

 

ESF

 

Zriaďovacia listina

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo školy www.soslevice.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Škola si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

 

Podnety a pripomienky posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Došlé faktúry

Došlé faktúry za rok 2014

Došlé faktúry za rok 2015

Došlé faktúry za rok 2016

Došlé faktúry za rok 2017

Došlé faktúry za rok 2018

Došlé faktúry za rok 2019

Došlé faktúry za rok 2020

 

Dátum zverejnenia: 3. 1. 2011 

Dátum poslednej zmeny: 24. 8. 2020

Vyšlé faktúry

Vyšlé faktúry za rok 2014

Vyšlé faktúry za rok 2015

Vyšlé faktúry za rok 2016

Vyšlé faktúry za rok 2017

Vyšlé faktúry za rok 2018

Vyšlé faktúry za rok 2019

Vyšlé faktúry za rok 2020

 

Dátum zverejnenia: 3. 1. 2011 

Dátum poslednej zmeny: 24. 8. 2020

Objednávky

Škola - SOŠ služieb

Stredisko 1001 - cukráreň, ul. 29. augusta 18

Stredisko 1003 - kaderníctvo, kozmetika

Stredisko 1004 - čierne remeslá, ul. Kalnická

Projekt ESF

Projekt Erasmus+

Projekt OPKZP

Bufet

Zmluvy 2012

Zmluvy z ruku 2012

nájomná zmluva č. 2/1/2012

kúpna zmluva č. 1/1/2012

kúpna zmluva č. 1/5/2012

kúpna zmluva č. 1/6/2012

kúpna zmluva č. 1/8/2012

zmluva č. 9/1/2012

kúpna zmluva č. 10/1/2012

rámcová zmluva č. 2/1/2012

rámcová zmluva č. 4/1/2012

rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov č. 1103030266

zmluva a o prevode správy majetku

komisionárska zmluva

dohoda č. 55/§51/2012

rámcová zmluva o obstaraní podujatia č. CVT 12/0109

kúpna zmluva - Levické Mliekárne a.s.

zmluva - SOFTIP, a.s

zmluva o implementácii webového portálu určeného pre publicitu projektu - Teacher.sk, s.r.o.

zmluva o poskytnutí služieb - vývoj a implementácia portálu pre e-learningové vzdelávanie - Teacher.sk, s.r.o.

protokol o odovzdaní hnuteľného majetku a Zmluvy o prevode správy majetku - SOŠ Nitra

Convention for practical training - Europe 3000 SRL

darovacia zmluva č. 0794 - ŠPÚ

darovacia zmluva č. 0795 - ŠPÚ

nájomná zmluva 3/1/2012 - Propag Studio, spol. s.r.o.

zmluva o spolupráci - Slovenská barmanská asociácia

zmluva o poskytnutí grantu č. ZSE2011_89

zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní poukážok - Edered Slovakia, s.r.o.

zmluva o dielo o dodávke výplňových konštrukcií pre stavbu č. 01113C

zmluva o spolupráci s firmami: Združenie CKM SYTS a EMtest-SK s.r.o.

zmluva o spolupráci s firmou Združenie CKM SYTS - ISIC
dodatok k ISIC
zmluva o spolupráci s firmou Združenie CKM SYTS - ITIC
dodatok k ITIC
zmluva o spolupráci s firmou EMtest-SK s.r.o.

zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mobilita Leonardo da Vinci

zmluva o dodávke a odbere tepla č. 07-2012/SIT

nájomná zmluva č.  1/9/2012 - Drevona

zmluva o uskutocneni hudobnych koncertov 2012-945 - LETart

zmluva - obvodné kolo futsal 2012-01474 - KŠÚ Nitra

zmluva o dielo - výmena okien

darovacia zmluva B-2011/0408-000352098

zmluva o výpožičke A-2011/0408-000352098

licenčná zmluva - Kros a.s.

zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_3828

dodatok č.1. k zmluve o bezplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_3828

darovacia zmluva č. 203-3-924-2012 - Metrostav SK, a.s.

preberací - odovzdávací protokol ku darovacej zmluve č. 203-3-924-2012 - Metrostav SK, a.s.

zmluva o elektronickej fakture 12221493 - Softip a.s.

Bufety

Objednávky za rok 2016

Objednávky za rok 2017

Objednávky za rok 2018

Objednávky za rok 2019

Objednávky za rok 2020

Dátum zverejnenia: 16. 1. 2016

Dátum poslednej zmeny: 10. 1. 2020

Škola 2011

Objednávky pre stredisko 1000 - škola za rok 2011

š/1/2011

š/2/2011

š/3/2011

š/4/2011

š/5/2011

š/6/2011

š/7/2011

š/8/2011

š/9/2011

š/10/2011

š/11/2011

š/12/2011

š/13/2011

š/14/2011

š/15/2011

š/16/2011

š/17/2011

š/18/2011

š/19/2011

š/20/2011

š/21/2011

š/22/2011

š/23/2011

š/24/2011

š/25/2011

š/26/2011

š/27/2011

š/28/2011

š/29/2011

š/30/2011 - zrušená

š/31/2011

š/32/2011

š/33/2011

š/34/2011

š/35/2011

š/36/2011

š/37/2011

š/38/2011

š/39/2011

š/40/2011

š/41/2011

š/42/2011

š/43/2011

š/44/2011

š/45/2011

š/46/2011

š/47/2011

š/48/2011

š/49/2011

š/50/2011

š/51/2011

š/52/2011

š/53/2011

š/54/2011

š/55/2011

š/56/2011

š/57/2011

š/58/2011

š/59/2011

š/60/2011

š/61/2011

š/62/2011

š/63/2011

š/64/2011

š/65/2011

š/66/2011

š/67/2011

š/68/2011

š/69/2011

š/70/2011

š/71/2011

š/72/2011

š/73/2011

š/74/2011

š/75/2011

š/76/2011

š/77/2011

š/78/2011

š/79/2011

š/80/2011

š/81/2011

š/82/2011

š/83/2011

š/84/2011

š/85/2011

š/86/2011

š/87/2011

š/88/2011

š/89/2011

š/90/2011

š/91/2011

š/92/2011

š/93/2011

š/94/2011

š/95/2011

š/96/2011

š/97/2011

š/98/2011

š/99/2011

š/100/2011

š/101/2011

š/102/2011

š/103/2011

š/104/2011

š/105/2011

š/106/2011

š/107/2011

š/108/2011

š/109/2011

š/110/2011

š/111/2011

š/112/2011

š/113/2011

š/114/2011

š/115/2011

š/116/2011

š/117/2011

š/118/2011

š/119/2011

š/120/2011

š/121/2011

š/122/2011

š/123/2011

š/124/2011

š/125/2011

š/126/2011

š/127/2011

š/128/2011

š/129/2011

 

Stredisko 1001 - 2011

Objednávky pre stredisko 1001 - cukráreň za rok 2011

1/1/2011

1/2/2011

1/3/2011

1/4/2011

1/5/2011

1/6/2011

1/7/2011

1/8/2011

1/9/2011

1/10/2011

Stredisko 1002 - 2011

Objednávky pre stredisko 1002 za rok 2011

2/10/2011

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o