.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice2.1 Informačný portál pre výchovné a kariérne poradenstvo

Vytvorenie informačného portálu výchovného a kariérneho poradenstva pre žiakov a rodičov našej školy s navrhnutými okruhmi im pomôže lepšie sa zorientovať a riešiť problémy v danej problematike. Zároveň je cieľom aktivity naučiť  rodičov, aj žiakov komunikovať v navrhnutom portáli a vedieť hľadať informácie.

Výstup

Informačný portál pre žiakov a rodičov.

Koordinátor aktivity: Mgr. Blanka Chubanovová

Odborný zamestnanec: Mgr. Blanka Chubanovová

kam po strednej

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o