.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ v učebnom odbore hostinský, kuchár, čašník, kaderník

Projekt Erasmus + KA2 pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ bol spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach ako koordinátora projektu a  Strednej odbornej školy  služieb v Leviciach ako jediného partnera projektu. 

Realizácia projektu prebiehala s nútenou prestávkou počas Covid - 19,  tri nezabudnuteľné a veľmi prínosné školské roky. Roky prínosné odborne aj osobnostne. Počas trvania  projektu sa do všetkých aktivít zapojilo väčšie množstvo žiakov ako iba vybraní účastníci aktivít C1 – C6. Môžeme hovoriť o približne 150 žiakoch z oboch zapojených škôl a 30 pedagogických zamestnancoch oboch škôl. Vznikli nové priateľstvá, zlepšili sa praktické zručnosti žiakov, menil a rozširoval sa pohľad zainteresovaných na odborné vzdelávanie a prípravu. 

Najdôležitejším cieľom projektu bolo vytvoriť elektronické knihy, kniha československých receptov a kniha spoločných účesov na 4 témy, ktoré sú využiteľné v odbornom vzdelávaní a príprave v učebných odboroch  hostinský, kuchár, čašník, kaderník.  Vznikli rozsiahle a kvalitné vzdelávacie materiály, ktoré sú a budú dostupné pre všetkých záujemcov na pôde našej školy. V aktivitách zameraných na porovnávanie školských vzdelávacích programov zapojených odborov prebiehali odborné diskusie vedúcich pedagogických zamestnancov škôl, učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy, o spôsobe odborného vzdelávania v našich krajinách Česká republika - Slovenská republika, diskusie o platnej legislatíve, hodnotenie pozitív  a negatív oboch vzdelávacích systémov, diskusie o organizácii záverečných skúšok. Všetci účastníci projektu po ukončení aktivity dostali Certifikát o zapojení sa do programu Erasmus+, ktorým sa môžu prezentovať v ďalšom profesijnom živote. Počas trvania projektu a realizácie jednotlivých aktivít obe školy pripravovali veľmi zaujímavý voľnočasový program. Všetky skupiny navštívili  a prezentovali svoju školu a región predstaviteľom mesta sídla školy -  Levice a Strakonice.  Všetky skupiny spoznávali regionálne zvyky a tradície, historické pamiatky regiónu ale aj širšieho okolia, navštívili hlavné mestá oboch krajín – Prahu a Bratislavu, krajské mestá České Budejovice, Nitru. Počas aktivít sa hosťom vždy venovali žiaci a zamestnanci školy, ktorá aktivitu organizovala. Spoločne trávili voľný čas, vznikli nové priateľstvá, kontakty, skúsenosti  a spomienky, ktoré majú trvalú osobnú hodnotu.

PaedDr. Iveta Pomothyová


 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o