.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHealthy European Youth 2014 - 2017

 

Projekt je financovaný  z prostriedkov Európskej únie.

Názov schváleného projektu:  Healthy European Youth

Hlavný koordinátor projektu: Rumunsko

Pridružené krajiny:  Slovensko, Španielsko, Turecko, Taliansko, Estónsko, Grécko, Poľsko a Fínsko

Trvanie projektu: 01. 09. 2014 – 31. 08. 2017

Program projektu

Webová stránka projektu: www.heyproject.ro

Uskutočnené projektové stretnutia

Súťaž v šachu

Projektové stretnutie v Poľsku

Projektové stretnutie v Grécku

Nadnárodné projektové stretnutie v Taliansku

Nadnárodné projektové stretnutie v Estónsku

Krátkodobá výmena skupín žiakov vo Fínsku

Nadnárodné projektové stretnutie v Turecku

Nadnárodné projektové stretnutie v Rumunsku

Projektové aktivity

Magazín „Fruits and Vegetables“

Zber jabĺk v Devičanoch

Projektová aktivita - video o škole

Plagát k projektu

Brožúra k projektu

DOD 2014 – propagácia projektu

Návšteva farmy

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o