.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceInformačný portál pre výchovné a kariérne poradenstvo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Ministerstvo zdravotníctva SR

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

2.1 Informačný portál pre výchovné a kariérne poradenstvo

 

Vytvorenie informačného portálu výchovného a kariérneho poradenstva pre žiakov a rodičov našej školy s navrhnutými okruhmi im pomôže lepšie sa zorientovať a riešiť problémy v danej problematike. Zároveň je cieľom aktivity naučiť rodičov, aj žiakov komunikovať v navrhnutom portáli a vedieť hľadať informácie.

Informačný portál pre žiakov a rodičov.

Koordinátor aktivity: Mgr. Blanka Chubanovová

Odborný zamestnanec: Mgr. Blanka Chubanovová

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o