.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMK prírodovedných predmetov

Vedúci: PaedDr. Zlatica Cibulová
Stáli členovia: Mgr. Peter Jedlička, Ing. Zuzana Hrušovská PhD, PaedDr. Lenka Kluchová, Mgr. Zuzana Nemčoková, PaedDr. Lenka Rubinská, Ing. Blanka Weincillerová 

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o