.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMetodické komisie

Na škole pracuje 7 metodických komisií:

metodická komisia slovenského jazyka a spoločenskovedných predmetov

metodická komisia cudzích jazykov

metodická komisia prírodovedných predmetov

metodická komisia starostlivosti o vlasy a pleť

metodická komisia stravovacích a ubytovacích služieb

metodická komisia výrobných remesiel

metodická komisia obchodu a služieb

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o