.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceRada školy - zloženie

Zloženie Rady školy pri SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice:

Mgr. Jana Hríbiková, pedagogický zamestnanec, predsedníčka
Bc. Elena Velšicová, pedagogický zamestnanec
Iveta Skoupá, nepedagogický zamestnanec, zapisovateľka
Gabriela Horniaková, za rodičov
Ivona Sádovská, za rodičov
Pavol Michalčík, za rodičov
Matúš Svitok, za žiakov
Mgr. Jozef Mészároš, delegovaný zástupca zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja
Ing. Peter Šimšík, delegovaný zástupca zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja
PaedDr. Lenka Kluchová, delegovaný zástupca zriaďovateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja
Ján Libutka, za Republikovú úniu zamestnávateľov

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o