.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠtatút žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení o niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

 

Článok I.
Základné ustanovenie

1.Stredná odborná škola služieb
Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice

Čítať ďalej...

Aktivity

Stretávame sa raz do mesiaca v školskej knižnici.

Naše pravidelné aktivity:

•    Cloth
•    Imatrikulácia
•    Zbierka Biela pastelka
•    Zbierka Hodina deťom
•    Zbierka Deň narcisov
•    Zbierka Modrý gombík
•    Súťaž vo vianočnej výzdobe jednotlivých tried
•    Rôzne besedy, divadelné predstavenia a výlety

Ak máte nejaké zaujímavé nápady, podnety a chcete sa s nimi podeliť, pridajte sa k nám. Radi vás privítame.

Žiacka školská rada - zloženie

Zloženie žiackej školskej rady

Predsedníčka: Alexandra Kráľová (III.H)

Členovia:

Karolína Valkovičová (I.C)

Kristína Bihariová (II.C)

Bianka Urblíková (III.C)

Angelika Salaiová (I.KG)

Barbora Šuranská (II.K)

Nikola Tušková (IV.KL)

Jakub Mumper (I.H)

Jessica Kováčová (II.H)

Ivana Popová (IV.H)

Matúš Svitok (V.H)

Alžbeta Alexandra Markotánová (IV.G)

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o