.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTatranský poetický biftek

„Nikoho nenútim – lebo to nebude klasické divadlo, ale skôr stretnutie výnimočnej skupiny divákov, mňa a niečoho, čo nás prevyšuje…“  (Lukáš Latinák)

Synagóga sa dňa 1. 6. 2022 zaplnila žiakmi základných a stredných škôl. Sólo pre jedného herca a viacerých slovenských básnikov. Aj tak môžeme nazvať dopoludnie, ktoré žiaci II.KGO triedy strávili s najznámejšími literárnymi dielami slovenskej a svetovej literatúry.

Čítať ďalej...

Župná kalokagatia – mladý záchranár

V športovom areáli v Leviciach sa dňa 9.6.2022 uskutočnila súťaž pre stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja s názvom „Župná kalokagatia – mladý záchranár“ – „O pohár predsedu NSK.“  Celá súťaž sa niesla v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou a s ochranou života a životného prostredia a prospieva k mierovému spolunažívaniu.

Čítať ďalej...

Komunikácia naša každodenná

Zdravie
...to je aj uprataná myseľ, láskyplné vzťahy a hlboká vnútorná spokojnosť s vlastným životom...

Týmito slovami začala svoju prednášku Eva Štutiková, ktorá sa venuje koučovaniu. Žiaci 4.H triedy sa dňa 27. 05. 2022 stretli v Tekovskej knižnici v Leviciach s odborníčkou na koučovanie a komunikáciu, ktorá vysvetlila študentom, čo je koučing, v čom môže ľuďom pomôcť, na čo sa zameriava.

Čítať ďalej...

Darček k Medzinárodnému dňu detí

Žiaci I.KGO Obchodný pracovník absolvovali súťaž v darčekovom balení k Medzinárodnému dňu detí

Téma: Darček pre dieťa

Kritériá súťaže: 

 

1.Vystihnutie témy

2.Výber vhodného tovaru

3.Estetika a súdržnosť pri balení tovaru

Čítať ďalej...

Maturanti sa lúčili

Vždy príde deň, keď deti zjedia kľúč
od dverí tajomstva. Už ho nevrátia.
Už ho nevydajú, už v nich zapadá
čo deň – to hlbšie a neprekročia prah
zavretých dverí už nikdy viac.

Čítať ďalej...

Hviezdoslavov Kubín

 Hviezdoslavov Kubín je súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. 18. mája 2022 sa uskutočnilo školské kolo danej súťaž, kde žiaci mali možnosť vyjadriť vlastné pocity, názory a postoje prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu.

Čítať ďalej...

Slávnostný výstup žiakov III. ročníka študijného odboru hotelová akadémia

V Reštaurácii SOŠ služieb sa dňa 29. 4. 2022 o 17.00 hod. uskutočnil slávnostný výstup žiakov tretieho ročníka študijného odboru hotelová akadémia pri príležitosti ukončenia trojročného praktického vzdelávania na odbornom výcviku. Pod vedením MOV Mgr. Jozefa  Koreca a Bc. Dany Mizerákovej predviedli žiaci svoje gastronomické schopnosti a zručnosti kombinovaným spôsobom obsluhy,  formou slávnostnej večere.

Čítať ďalej...

CASINO NIGHT

Piatok trinásteho sa považuje za magický dátum a podľa legendy prináša nešťastie. Teraz to však bolo naopak. Na pôde našej školskej reštaurácie sa roztočil večierok, kde sa stretli študenti našej školy, bývalí študenti, ale aj tí, ktorí sa v našej reštaurácii objavili možno prvýkrát. Bolo to práve v piatok, 13. mája 2022.

Čítať ďalej...

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 4. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + KA2 pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy  služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním poslednej vzdelávacej aktivity C 4 v Českej republike, v Strakoniciach, v priebehu 04. 04. - 12. 04. 2022.  Na ČR odcestovalo  7 žiakov. 4 žiaci z učebného odboru kuchár, čašník servírka  I. a II. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník II. a III. ročník.

Čítať ďalej...

Talentovaný barbier z Levíc

SOŠ služieb v Leviciach  bola  v školskom roku 2018/2019 zaradená medzi 4 školy na Slovensku, ktoré sa zapojili do experimentálneho vzdelávania žiakov v novom učebnom odbore barbier. Pre tento odbor vytvorili školy vo vzájomnej spolupráci nový obsah a rozsah vzdelávania a nový štátny vzdelávací program. Jeho úlohou je overenie učebného odboru v praxi. Napriek pandémii a počiatočným problémom sme vybudovali vlastný barbiersky salón a pripravili prvých absolventov tohto odboru. V tomto školskom roku sa uskutočnia prvé praktické a ústne záverečné skúšky. Firma MATRIX, ktorá je známa vyhľadávaním talentov v odboroch kaderník a barbier na Slovensku aj v Česku, zorganizovala v spolupráci so Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubiciach prvý ročník súťaže Matrixstart talent.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o