.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNástup do školy - harmonogram odovzdávania učebníc

V zmysle odporúčania Nitrianskeho samosprávneho kraja k otváraniu stredných škôl bude vyučovanie na našej škole obnovené len na nevyhnutné úkony – odovzdávanie učebníc podľa zverejneného harmonogramu, odovzdávanie vysvedčení a ukončenie školského roka. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 na školskom dvore. Pri pobyte v budovách školy je potrebné nosiť ochranné rúška. Dezinfekčné prípravky na ruky budú k dispozícii pri vchode do budovy vo vestibule. 

Harmonogram TU.

Ďalšie podrobnosti sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov.

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - voľné miesta pre prijímacie konanie v študijnom odbore PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH - 2. termín

Info TU.

Voľné miesta pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 – druhý termín

Oznam pre končiacich študentov

Info TU.

Oznam - Informácia pre maturantov

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva o termínoch a organizácii IČ MS v roku 2020 Vám oznamujeme, že IČ MS sa vykonáva administratívne, a to tak, že známka na maturitnom vysvedčení z daného predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
Najneskôr 12. mája 2020 sprístupníme maturantom výsledné známky z maturitných predmetov prostredníctvom Edupage stránky, kde zároveň budete mať možnosť ich akceptácie. Do 15. mája 2020 majú maturanti, ktorí sa nestotožnia so svojou známkou,  možnosť písomne požiadať o absolvovanie ÚFIČ MS. Preskúšanie sa uskutoční prezenčnou alebo dištančnou formou (podľa možností školy a charakteru predmetu).

___________________________________________________________________________________________

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci!

Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol o 

prerušení vyučovania na základných a stredných školách až do odvolania.

Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia!

Praktické maturity sa uskutočnia  termín Vám oznámime dostatočne vopred.

Ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov

od obnovenia vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája 2020

a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

Zápis na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

   Podľa vývoja  mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením 

COVID-19 je možné, že príde aj k ďalším zmenám všetkých termínov, budeme Vás o nich priebežne informovať.

Oznam riaditeľky školy o neklasifikovaní predmetov 2. polroku školského roka 2019/2020

Oznam na stiahnutie TU.

___________________________________________________________________________________________

Rozhodnutie ministerstva školstva o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie na stiahnutie TU.

JACK AND JOE

Dňa 5. 3. 2020 sa žiaci všetkých študijných odborov zúčastnili na anglickom divadelnom predstavení Jack and Joe koncipovanom ako učebná pomôcka. Bola tu využitá anglická slovná zásoba a frázy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v reálnom živote.

Čítať ďalej...

OZNAM

____________________________________________________________________________

Samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie počas prerušenia vyučovania bude prebiehať podľa pokynov učiteľov. Vaši učitelia Vás budú kontaktovať cez EDUPAGE, prípadne mail, posielať Vám učivo a zadávať úlohy. V prípade chýbajúceho hesla na EDUPAGE, oznámte to mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , následne Vám heslo bude poslané.
Pri príprave na maturitnú skúšku študentom odporúčame využiť testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na  internetovej stránke Núcem/Merania v časti Maturita ► Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch. ( www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita )
Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol o prerušení vyučovania na základných a stredných školách až do odvolania. Písomné maturity sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia! Ústne maturity by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, najneskôr do 30. júna. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Podľa vývoja situácie je možné, že príde aj k ďalším zmenám. Ďalšie informácie, odporúčania a materiály pre učiteľov, rodičov aj žiakov nájdete na portáli www.ucimenadialku.sk.
____________________________________________________________________________

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o