.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceDeň narcisov 2019

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka organizácie Liga proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku, tentokrát 11. apríla, zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Dobrovoľné príspevky v pokladničkách dobrovoľníkov Dňa narcisov umožnia realizáciu projektov a programov Ligy proti rakovine. Tie sú zamerané predovšetkým na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Na Slovensku pribudne každoročne 34 000 ľudí s diagnózou rakovina. Liga proti rakovine je tu pre nich už 29 rokov.

Čítať ďalej...

Po stopách minulosti

Skvelé dva dni poznávania Krakova, Wieliczky a Oswienčimu zažili žiaci našej školy v dňoch 4. – 5. apríla 2019. Krakov je druhé najväčšie mesto Poľska, postavené na obidvoch brehoch rieky Visly. Má bohatú históriu. Kedysi bol totiž hlavným mestom Poľska a korunovali tu väčšinu poľských kráľov. Mnohí turisti považujú Krakov za najkrajšie európske mesto. Monumentálne Hlavné námestie - Rynek glowny, ktorý je najväčším stredovekým námestím na svete, pôvabný kráľovský zámok Wawel i bývalé židovské mesto Kazimierz ročne lákajú tisícky návštevníkov.   Z Krakowa sme sa presunuli do Wieliczky, kde je jedna z najstarších svetových soľných baní. Fungovala už v 13. storočí a je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Čítať ďalej...

Mladý Európan 2019

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili tento rok už štrnásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou v roku 2019 prevzal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pán Ladislav Miko. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Čítať ďalej...

Exkurzia na Okresnom súde v Leviciach

Dňa  28.marca  2019 sa v rámci vyučovacieho predmetu PRÁVNA NÁUKA konala odborná exkurzia na Okresnom súde v Leviciach. Zúčastnili sa jej študenti III. KL triedy študijného odboru kozmetik a II.N triedy odboru podnikanie v remeslách a službách.

Čítať ďalej...

Simulované prezidentské voľby

Študentské voľby dávajú mladým ľuďom predovšetkým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Nikdy nie je príliš skoro začať sa zaujímať o verejné dianie a práve Študentské voľby môžu byť pre študentov prvým krokom k občianskej zodpovednosti.

Čítať ďalej...

Gastro Cup 2019

Dňa 15. marca 2019 sa  konal v hoteli  LUX v Banskej Bystrici V. ročník Gastro Cup 2019 s prívlastkom „Memoriál Jána Michnu.“  Súťaže sa zúčastnila žiačka IV. ročníka  Jessica Kalitová.  Súťažiaci  pripravovali 2 rovnaké porcie z hlavnej  suroviny, bol to jahňací chrbát s kosťou. Súťaž bola veľmi náročná, pretože sa tu stretli najlepší žiaci z hotelových akadémii.

Čítať ďalej...

Barista Junior 2019

Dňa 19. – 20. 3.2019 sme sa zúčastnili súťaže 11. ročníka majstrovstiev Slovenska v príprave kávy BARISTA JUNIOR  2019 v SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, do ktorej sa zapojilo 15 súťažiacich z 10 škôl z celého Slovenska. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti súťažiaci písali vedomostný test, v ktorom mali preukázať svoje teoretické vedomosti, v druhej časti mali predviesť praktické zručnosti prípravy kávy, kávového nápoja a prípravy a výzdoby pracoviska. V 8 minútovom časovom limite mali pripraviť a vyzdobiť pracovisko a následne v 10 minútovom časovom limite mali pripraviť 2 porcie espressa, 2 porcie cappuccina, a 2 porcie rovnakého alkoholického nápoja alebo 2 porcie nealko nápoja s použitím espressa. Komisári hodnotiacej poroty hodnotili chuťovú kvalitu pripravených nápojov, vyváženosť chuti, harmóniu, arómu, vizuálny dojem nápoja a samotné odprezentovanie prípravy, charakteru  a popisu nápoja.

Čítať ďalej...

Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Palárikove svetlé veselohry oprávnene neschádzajú zo slovenských javísk a sú poháňané a silou publika. V čase, keď klasik žil a tvoril, sme ešte profesionálne slovenské divadlo nemali, zato sme už mali komédie ako túto, ktoré sa s optimistickým jasom hlásili k osvieteneckým možnostiam aj ambíciám divadla ako morálnej i zábavnej inštitúcie.

Čítať ďalej...

The Onlines

Dňa 8. marca 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom The Onlines. Hlavný hrdina 29 ročný Miloš žije s mamou. Mama má Miloša rada, Miloš má rád mamu, svojho psa a Zuzu, ktorá mu lajkla status. Ale niečo v jeho živote nie je v poriadku a Miloš musí prísť nato, čo to je ...

Čítať ďalej...

Výstava Nábytok a bývanie Nitra

Dňa 7.3.2019 sa uskutočnila odborná exkurzia pre žiakov učebného odboru stolár na predajnú výstavu Nábytok a Bývanie Nitra.

Žiaci mohli na veľmi rozsiahlej výstavnej ploche s obrovským Isortimentom vidieť aktuálnu ponuku výrobcov tradičného aj moderného nábytku všetkých druhov aj cenových kategórií.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o