.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAnjelské Vianoce

Prisnil sa mi krásny sen, celkom krátko, chvíľočku len ... Týmito slovami sa začal dňa 21. decembra 2018 vianočný program s názvom ANJELSKÉ VIANOCE. Programom nás sprevádzali dvaja anjeli – Paťka Kakarová a Frederika Hubačeková. Snívali sen o zdraví, rodine, priateľstve, láske a šťastí. Týmto hodnotám bol venovaný aj program. Pieseň Sen od Barbary Haščákovej zaspievala Anička Menyheiová. Skladba storočia Angels zaznela v podaní Alžbetky Plevovej. K Vianociam patrí romantika a k romantike valčík. Krásny zamilovaný valčík zatancovali Kiko, Janko, Saška a Laura. Zdravie ako najcennejšiu hodnotu si musí každý z nás chrániť.

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí

14. 12. 2018 sme privítali v priestoroch Strednej odbornej školy služieb školy na Záhradnej ulici záujemcov o štúdium v učebných a študijných odboroch. Deviataci, ale aj ôsmaci zo základných škôl  z celého okresu sa oboznámili s podmienkami štúdia na našej škole, kde im naši žiaci v jednotlivých triedach predviedli svoje zručnosti a vedomosti.

Čítať ďalej...

Každé jedno dieťa si zaslúži detstvo, budúcnosť, nádej...

1,4 milióna detí v Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene trpí hladom.  Výnos z tohtoročnej zbierky organizácie UNICEF bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou.

Čítať ďalej...

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž, pozostáva z písomnej a ústnej časti. Usporadúva sa v troch súťažných kolách - školské, krajské a celoštátne. Jej cieľom je posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou so zvláštnym zreteľom na ochranu a zabezpečenie základných ľudských práv. Nosná téma XXI. ročníka Olympiády ľudských práv znie: 30. výročie Nežnej revolúcie.

Čítať ďalej...

Spoznaj rap

3. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert s názvom „Spoznaj rap“. Cieľom tohto výchovného projektu bola snaha priblížiť mladým ľuďom atraktívny populárny hudobný žáner – rap.

Čítať ďalej...

Prišiel k nám Mikuláš

Dávať a nečakať dar. Taký je hlavný zmysel sviatku svätého Mikuláša.

Na Slovensku i v okolitých krajinách sa na tento sviatok tešia najmä deti, pre ktoré je deň sv. Mikuláša symbolom sladkostí, ovocia a iných darčekov. Mikuláš sa narodil na južnom pobreží Malej Ázie pravdepodobne v 3. storočí. Pochádzal z bohatej rodiny, najprv sa stal diakonom a kňazom, neskôr bol biskupom v meste Myra v južnom Turecku, údajne proti vôli svojho otca, ktorý si želal, aby bol vojakom.

Čítať ďalej...

Talent SHOW 2018

Talent show je tradičná súťaž našej školy, v ktorej si môžu súťažiaci svoje „umelecké sily“ zmerať v rozličných kategóriách. Tento školský rok mala prevahu hudobná kategória a len dve žiačky súťažili vo výtvarnej oblasti. Každý rok sa do súťaže prihlásia žiaci, ktorí chcú ostatných pobaviť a presvedčiť o tom, že sú dobrí v tom, čo robia.

Čítať ďalej...

Kurz Barista Junior

V dňoch 19.11. až 26.11.2018 sa v našej škole organizoval kurz Junior Barista. Žiaci z hotelovej akadémie a učebných odborov sa dozvedeli niečo o kávovníku, odkiaľ káva pochádza a ako sa spracúva.

Čítať ďalej...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

11. ročník školského kola súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) sa uskutočnil dňa 21. novembra 2018. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 3., 4. a 5. ročníka, v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota v zložení  Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

Čítať ďalej...

Prednáška o živnostenskom podnikaní

Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnila prednáška o živnostenskom podnikaní. Prednášajúcim bol vedúci odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Leviciach JUDr. Ján Janáč. Žiakov oboznámil so zákonom o živnostenskom podnikaní a novinkami súvisiacimi so živnostenským podnikaním. Zaujímavá bola tiež prezentácia o elektronickom zriaďovaní živnosti a elektronickej komunikácii so živnostenským úradom.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o