.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceRozhoduj o Európe

Vzdelávací projekt „Rozhoduj o Európe“ je unikátnou kombináciou stretnutí mládeže, jednodenných interaktívnych seminárov v regiónoch, simulácie zasadnutia inštitúcií Európskej únie a konferencie. 

Dňa 17. 10. 2019 sme sa s mojimi spolužiakmi z III.H sme zúčastnili  interaktívneho seminára „Rozhoduj o Európe“, ktorý sa konal v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Viacerí sme sa prihlásili do simulovanej inštitúcie zvanej Rada EÚ, kde sme boli predstavení ako ministri vybraných krajín a zároveň obhajcovia jej záujmov. Rokovali sme o Smernici o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov. Každý z nás podával svoje návrhy a  výsledkom bolo pozmenenie tejto smernice. Po rokovaniach sme mali besedy s politikmi, odborníkmi a zástupcami verejného života NSK. Bola to pre nás dobrá skúsenosť, pretože sme sa naučili niečo nové a spoznali sme nových kamarátov.

                              Alexandra Králová, III.H

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o