.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 18. 11. 2019 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

kategória 2A (žiaci 1. a 2. ročníka študijných odborov) – zúčastnilo sa 8 žiakov,

kategória 2B (3. a 4. ročník študijných odborov) – súťažilo 7 žiakov.

Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej. Písomna časť: počúvanie s porozumením,  čítanie s porozumením  a úlohy s gramatickými a lexikálnymi otázkami. Ústna časť: konverzačné zručnosti – „role play“ a „make a story“ (vytvorenie  príbehu podľa obrázku).

Vyhodnotenie kategórie 2A:

1. Jakub Mumper, I.H

2. Daniel Turczi, II.H

3. Veronika Cebová, II.K

Vyhodnotenie kategórie 2B:

1. Rebeka Piteková, IV.H

2. Simona Machtová, III.H

3. Sandra Kopčoková, III.H

CONGRATULATION!                                                                                                                   

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2020. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa entuziazmu do ďalšieho štúdia anglického jazyka.

Ing. Anna Frimm

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o