.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBurza informácií 2019

21. novembra sme sa už po štrnásty raz zúčastnili podujatia Burza informácií, ktorá je zameraná na prezentáciu stredných škôl a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Levice. Na tomto ročníku sa prezentovalo 27 stredných škôl z Levíc, Nitry, Banskej Štiavnice, Nových Zámkov a iných miest. Podujatie sa začalo o 9.00 hod a trvalo do 14.00 hod.

Návštevníkmi burzy boli predovšetkým žiaci končiacich ročníkov základných škôl, výchovní poradcovia a rodičia žiakov. Mali možnosť získať informácie o štúdiu na strednej škole sústredené na jednom mieste. Stredná odborná škola služieb prezentovala svoje študijné a učebné odbory, možnosti realizácie a pracovného uplatnenia žiakov, doplnkové aktivity počas štúdia na škole. Školu reprezentovali žiaci II. H triedy hotelová akadémia Romana Roštárová, Marek Hajdú, Dávid Ákosi, žiačka I. A triedy odboru biochemik Zuzana Chovancová, žiačka I. C triedy odbor kaderník Vanessa Malíková, žiačka II. K triedy odbor kozmetik Anna Mária Hercegová, žiak III. A triedy odbor stolár Matej Garaj a žiak II. N triedy odbor podnikanie v remeslách a službách Patrik Lachata. Žiaci učebných odborov kaderník a barbier a študijného odboru kozmetik pripravili prehliadku modernej účesovej tvorby a stylingu, ktorá zakončila slávnostné otvorenie tohtoročnej Burzy. Stredná odborná škola taktiež zabezpečovala občerstvenie prezúčastnených hostí, prezentujúcich žiakov a pedagógov stredných škôl a organizátorov. 

Všetkým žiakom, majstrom odbornej výchovy a učiteľom, ktoré sa podieľali na organizovaní danej akcie ďakujeme!

Ing. Marta Agárdyová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o