.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdborná prax na Cypre

Staň sa súčasťou medzinárodného tímu, pracuj v hoteloch a získaj skúsenosti v praxi. Zabudni na brigády, zlepši si angličtinu, nemčinu, nauč sa taliančinu a cestuj. Vyskúšaj niečo nové a  zároveň absolvuj povinnú súvislú odbornú prax v zahraničí. Každoročne môžu žiaci Strednej odbornej školy služieb v Leviciach vykonávať povinnú odbornú prax aj v zahraničí. Cieľom je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v cudzom jazyku.

Súvislej odbornej praxe v zahraničí sa zúčastňujú žiaci 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Výkon odbornej praxe v zahraničí je realizovaný od polovice mája do konca septembra príslušného roka vo vybraných hoteloch na Cypre, v Grécku, Taliansku, Nemecku. Podľa úrovne jazykových a profesionálnych zručností sú zadeľovaní na pozície barman, čašník, servírka, kuchár, pracovník hotelovej recepcie, hosteska. Obsah výkonu odbornej praxe v zahraničí korešponduje s odbornou praxou žiakov na Slovensku a s profilom absolventa študijného odboru hotelová akadémia. Žiaci aktívne využijú získané vedomosti a zručnosti zo školského prostredia v praktickej činnosti. Majú možnosť porovnať systém práce v hotelierstve a gastronómii vo viacerých krajinách, získať odborné, jazykové a životné skúsenosti a  v neposlednom rade aj certifikáty absolvovania odbornej praxe z rôznych kútov Európy, čo je výrazne oceňované zamestnávateľmi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Zahraničná odborná prax sa teší veľkej a opodstatnenej popularite medzi žiakmi. Počas pobytu v cudzej krajine sa žiaci vypracujú po profesionálnej a jazykovej stránke, čo sa pozitívne prejavuje pri maturitných skúškach. Žiaci počas zahraničnej odbornej praxe nadväzujú množstvo užitočných kontaktov a získavajú veľké životné skúsenosti, a preto nemajú problém uplatniť sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

V školskom roku 2018/2019 sa súvislej odbornej praxe na Cypre v Paphose zúčastnili žiaci:  Laura Kurucová, Ivana Popová, Adam Trgiňa, Šimon Lecký, Miroslava Martonová, Dominika Povecová, Jessica Melicherová, Ján Michálik, Viktória Selková zo IV. H triedy a Scarlett Szabová, Vanessa Kamenszká, Kristián Stribula a Jana Amália Mäsiarová z V. H triedy. Piataci si prax v zahraničí zopakovali už po druhýkrát a aj spokojní štvrtáci vyjadrili želanie vrátiť sa na Paphos aj budúci rok. Spokojnosť s ich prácou vyslovili aj zamestnávatelia. Za vzornú reprezentáciu našej školy im ďakujeme!

Ing. Marta Agárdyová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o