.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

12. ročník školského kola súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) sa uskutočnil dňa 27. novembra 2019. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 3., 4. a 5. ročníka, v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota v zložení  Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

Organizačne súťaž zabezpečila predsedníčka MK SJL Mgr. Jana Hríbiková. Olympiáda bola zameraná na všetky oblasti predmetu – na gramatiku, sloh a literatúru. OSJL je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola a umiestnenie sa na 1. mieste. Žiaci, ktorí sa umiestnili v rámci jednotlivých kategórií na prvom mieste, postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2020.

VÝSLEDKY

KATEGÓRIA A:

1.    miesto:     Ivana POPOVÁ, IV.H
2.    miesto:     Laura BARÓOVÁ, III.H
3.    miesto:     Miroslava MARTONOVÁ, IV.H

KATEGÓRIA B:

1.    miesto:     Daniel TURCZI, II.H
2.    miesto:     Barbora ŠURANSKÁ. II. K
3.    miesto:     Angelika SZALAIOVÁ, I.KG

Cena obecenstva za prejav: Barbora ŠURANSKÁ. II. K

Do krajského kola postupujú:

1.   Ivana POPOVÁ, IV.H – kategória A
2.   Daniel TURCZI, II.H – kategória B

Víťazom srdečne blahoželáme..

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o