.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSOŠ služieb otvorila svoje dvere budúcim žiakom a ich rodičom

Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa na Strednej odbornej škole služieb uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí pre deviatakov základných škôl. Zúčastnili sa ho základné školy mesta Levice a jeho okolia. Výchovní poradcovia, deviataci, ôsmaci a ich rodičia mali možnosť pozrieť si priestory našej školy, zoznámiť sa s materiálno-technickým vybavením, so školskými a mimoškolskými aktivitami. S možnosťou štúdia oboznámili návštevníkov učitelia, majstri OVY, partneri školy v rámci duálneho vzdelávania, ale aj naši žiaci, ktorí pútavými prezentáciami jednotlivých odborov a  ukážkami praktických zručností odprezentovali bohatosť ponúk Strednej odbornej školy služieb v Leviciach.

Tohtoročný Deň otvorených dverí hodnotíme pozitívne a veríme, že sme ním opätovne potvrdili miesto našej školy v rámci odborného vzdelávania v regióne. Počet návštevníkov svedčí o zvýšenom záujme o štúdium v odboroch kozmetik, kaderník, grafik digitálnych médií, hotelová akadémia, autoopravár, stolár, cukrár, čašník, kuchár, hostinský... 

Ďakujem všetkým pedagogickým zamestnancom, partnerom v duálnom vzdelávaní a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii DOD za prácu, ochotu, nadšenie...

Ing. Marta Agárdyová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o