.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTak toto neprejde

Nezisková organizácia POST BELLUM. SK pripravuje rôzne workshopy pre žiakov stredných škôl. Tému „Tak toto neprejde“ prišli lektori predstaviť pomocou zážitkovej metódy aj našim žiakom. Dňa 2. decembra 2019 sa workshopu zúčastnili žiaci V.H triedy a dňa 3. decembra 2019 žiaci IV.G a IV.H triedy. Lektori počas workshopov prostredníctvom zážitku zoznámili žiakov s pojmom totalita, nedemokratické režimy, sloboda slova, cenzúra, ľudské práva a ich porušovanie. Po približne hodinovom úvode, v ktorom sa zamerali na zoznámenie žiakov so situáciou na Slovensku a v Čechách v 80-tych rokoch 20. storočia, sa lektori a žiaci dostali k zážitkom, ku rolovej hre, kde sa stali tvorcami samizdatovej literatúry.

     Študenti predstavovali skupinu ľudí, intelektuálov, umelcov s rôznymi osobnými osudmi, ktorí sa stretávajú a rozhodnú sa vytvoriť umelecké texty a vydať ich vo vlastnej réžii ako samizdaty.  Postupne  vzbudzujú podozrenie. Nastáva prenasledovanie, vypočúvanie, cenzúra.

     Účastníci workshopu  sa zoznámili netradičnou a nenásilnou formou s historickými reáliami i dilemami, ktorým ľudia v tých časoch čelili. Na záver workshopu žiaci vyjadrili svoje pocity z pozície postavy, ale aj z pohľadu súčasníka.

     Žiaci si takouto formou mali možnosť vyskúšať zážitkové vyučovanie, ktoré využíva najmä simuláciu a hranie rolí. Cieľom workshopu bolo zoznámenie sa atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami, ako aj s ľudskoprávnou problematikou, s výchovou k tolerancii a porozumeniu, s rozvojom komunikačných a argumentačných zručností účastníkov.

     Touto cestou ďakujeme koordinátorke vzdelávania Mgr. Dagmar Kúdelovej Kopčanskej a ostatným lektorom z neziskovej organizácie POST BELLUM. SK a tešíme sa na ďalšie zaujímavé workshopy.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o