.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia - Ozbrojené sily SR

Dňa 4.4.2022 k nám zavítali zástupkyne Regrutačnej skupiny Nitra, aby našich študentov oboznámili s podmienkami vstupu do štátnej služby Ozbrojených síl SR. Vo svojej prezentácii sa zamerali na organizačnú štruktúru Ozbrojených síl SR,  priblížili priebeh služby, podmienky vstupu do armády, podali informácie o previerke fyzickej zdatnosti i psychickej spôsobilosti.

Zároveň ponúkli možnosť študovať na Akadémii OS v Liptovskom Mikuláši alebo si na vlastnej koži vyskúšať dobrovoľnú vojenskú prípravu, ktorá je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Všetky informácie ohľadom vstupu do armády alebo o štúdiu na AOS v Liptovskom Mikuláši nájdete na www.regrutacia.sk.

Mgr. Blanka Chubanovová

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o