.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceFebruár v MK výrobných remesiel - inštalatér, murár, stolár

Odbor inštalatér

Dňa 22.2.2022 sa žiaci učebného odboru inštalatér zúčastnili na exkurzii v špecializovanom veľkosklade technických zariadení budov GENGER v Leviciach. GIENGER je obchodná spoločnosť, ktorej aktivity sú zamerané na veľkoobchodný predaj v oblasti vykurovania, sanity a inštalácií. Spoločnosť je súčasťou európskej obchodnej skupiny a už 15 rokov poskytuje zákazníkom profesionálne služby. Táto obchodná skupina má zastúpenie aj v ďalších krajinách EU, v ktorých patrí medzi lídrov na trhu v oblasti TZB (Nemecko, Holandsko, Belgicko, Bulharsko, Luxembursko, Francúzsko, Rakúsko , Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Španielsko a Taliansko).

Žiaci mali možnosť porovnať sortiment, značky a produkty technického zariadenia budov s inými navštívenými veľkopredajňami a vidieť rozdiel v predaji a v ponuke sortimentu. Presvedčili sa ,že náš okres má veľké zastúpenie v tejto oblasti a poskytuje tomuto odboru široké zázemie v sortimente, v náradí a v perspektíve do budúcnosti.Žiaci učebného odboru 3678 H inštalatér v rámci OV v budove A demontovali a následne montovali novú stojankovú vodovodnú batériu a opravovali vypúšťací ventil na WC na prízemí. Sami zistili, že zdanlivo jednoduchú výmenu či opravu môže predĺžiť a skomplikovať zlý výber alebo nevhodné prostriedky na opravu, čím môžu následne stratiť v budúcnosti čas. A čas sú ich peniaze...Pri vhodnom postupe a dobre zvolenom náradí však tieto práce nakoniec spravili kvalitne a relatívne rýchlo.

Mgr. Oliver Dianovský

Fotogaléria

Odbor murár

Žiaci 1. ročníka učebného odboru murár vykonávali práce na zákazke „Rekonštrukcia 4-izbového bytu“, kde prebiehali búracie práce a odstraňovanie vrchnej vrstvy omietky. Ďalšie práce tohto odboru prebiehali na chodbe prízemia školy. Žiaci pripravovali podklad na uloženie novej dlažby. 

Bc. Martin Paukovič

Fotogaléria

Odbor stolár 

Žiaci druhého ročníka odbor stolár vyrobili v mesiaci február nábytok do barberského salónu. Práce sa začali v januári a ukončené boli vo februári. Práca na výrobe nábytku nebola náročná, aj keď  žiaci to robili prvý krát, zvládli to dobre. 

Bc. Ľudovít Gálik

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o