.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMladý Európan 2022

Dňa 26. apríla 2022 sa žiaci hotelovej akadémie v zložení – Alexa Garaiová, Michaela Kovaľská a Daniel Turci zúčastnili 17. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Poslaním súťaže je zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Hlavnými oblasťami pre tento rok boli - Európsky rok mládeže 2022 a programy EÚ pre mladých ľudí, priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus.

Podmienkou účasti tímu v regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Francúzsku, alebo o Česku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022. Naši žiaci urobili projekt o Českej republike. Prvých dvoch kôl sa zúčastnilo každé zo súťažiacich družstiev. Do tretieho kola postúpili iba tri najlepšie z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže. Po krátkom rozstrele medzi našou školou a Gymnáziom v Komárne sme do 3. kola postúpili my. Tretie kolo súťaže bolo  zamerané na správne zodpovedanie otázok s obrázkami. Otázky mali rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a boli z 3 oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ. Naše družstvo skončilo na peknom 3. mieste. Súťažiacim ešte raz blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o