.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTalentovaný barbier z Levíc

SOŠ služieb v Leviciach  bola  v školskom roku 2018/2019 zaradená medzi 4 školy na Slovensku, ktoré sa zapojili do experimentálneho vzdelávania žiakov v novom učebnom odbore barbier. Pre tento odbor vytvorili školy vo vzájomnej spolupráci nový obsah a rozsah vzdelávania a nový štátny vzdelávací program. Jeho úlohou je overenie učebného odboru v praxi. Napriek pandémii a počiatočným problémom sme vybudovali vlastný barbiersky salón a pripravili prvých absolventov tohto odboru. V tomto školskom roku sa uskutočnia prvé praktické a ústne záverečné skúšky. Firma MATRIX, ktorá je známa vyhľadávaním talentov v odboroch kaderník a barbier na Slovensku aj v Česku, zorganizovala v spolupráci so Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubiciach prvý ročník súťaže Matrixstart talent.

Súťaž bola vyhlásená v dvoch disciplínach -  „Color balayage“ dámskych vlasov a  „Pánsky strih“. Do predkola sa mohli prihlásiť žiaci učebných odborov kaderník a barbier korešpondenčnou formou. Každý žiak musel poslať dve kvalitné fotografie svojho modela, na ktorej prezentoval svoju prácu. Na ich základe vybrala porota pod vedením  Kristýny Dvořákovej 15 najlepších prác súťažiacich, ktoré postúpili do druhého kola súťaže. 4. mája 2022 sa konala súťaž v prekrásnej kongresovej sále Atrium Palace v Pardubiciach. Súťažiaci  v pánskom strihu mali 2 hodiny na vyhotovenie pánskeho strihu a úpravu  účesu, brady a fúzov. Našu školu reprezentoval žiak III.D triedy v experimentálnom učebnom odbore barbier Rastislav Suchý, ktorý postúpil do druhého, prezenčného kola. Rasťo už na prvý pohľad upútal porotu aj obecenstvo. Jeho profesionálne návyky, dobrá a čistá technika práce až do najmenších detailov, nedala šancu ostatným súťažiacim, a preto zaslúžene túto prestížnu medzinárodnú súťaž vyhral. Zároveň bol jasne viditeľný rozdiel medzi prácou  kaderníka a barbiera, pretože barbier upravil modela komplexnejšie, od vlasov, cez bradu a fúzy až po obočie.  Tým sa nám jednoznačne potvrdil  názor, že tento odbor je potrebný a na pracovnom trhu má svoje opodstatnené miesto a absolventi sú žiadaní. Rasťovi gratulujeme k výhre. Získal možnosť účasti na  pobyte Summer Akademie v Prahe v hodnote 40 000 Kč, zároveň vyhral  balíček produktov Matrix a značkové kadernícke nožnice. Účasť na súťaži Matrixstart talent je veľkou motiváciou pre všetkých žiakov v učebných odboroch kaderník a barbier. Veríme, že o Rasťovi budeme v budúcnosti ešte veľa počuť.

Rasťo, sme na teba veľmi pyšní a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a Slovenska.

Mgr. Zuzana Nemčoková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o