.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 4. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + KA2 pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy  služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním poslednej vzdelávacej aktivity C 4 v Českej republike, v Strakoniciach, v priebehu 04. 04. - 12. 04. 2022.  Na ČR odcestovalo  7 žiakov. 4 žiaci z učebného odboru kuchár, čašník servírka  I. a II. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník II. a III. ročník.

Počas vzdelávacej aktivity C 4   žiačky pod vedením majsterky OVY a učiteľky OVY na odbornom výcviku v dielňach OVY,  získavali zručnosti v tvorbe vlasového príčesku,  v tvorbe  účesov so základňou  v stredovej partii, na cvičných hlavách a aj na modelkách, ktoré predstavili aj regionálnej  televízii.  Dievčatá absolvovali odborné školenie na tému ošetrenie  a regenerácia vlasu a vlasovej pokožky vegánskymi prípravkami vlasovej kozmetiky. Zúčastnili sa na vyučovaní odborných predmetov a prezentovali na odborných hodinách našu školu a ako prebieha  výučba odborných predmetov v našom školskom vzdelávacom programe.  So žiakmi v Strakonickej škole si navzájom porovnali, aké zhodné a odlišné odborné predmety sa učia v odbore kaderník, ako prebieha záverečná skúška v tomto odbore, na SOŠ služieb Levice a SOŠ řemesel a služeb Strakonice. V priebehu vzdelávacej aktivity C 4 zdokumentovala prácu žiačok na projekte aj regionálna televízia, čím sa kaderníčky odprezentovali širokej  verejnosti mesta Strakonice.

Počas trvania aktivity C 4 prebiehali aj poobedňajšie aktivity ako návšteva historickej časti mesta Strakonice, návšteva Radnice mesta Strakonice a prijatie skupiny miestostarostom Strakoníc, ktorí sa s hosťami porozprával o Strakoniciach, krátkej histórii a súčasnosti mesta, kultúre a priemysle mesta.  Hostia predstavili svoje mesto  Levice, históriu, súčasnosť, predstavili formou prezentácie aj svoju školu. Počas pobytu účastníci navštívili zámek Hluboká, historické mesto Písek. Počas víkendu absolvovala celá skupina návštevu hlavného mesta ČR Prahy, kde sa konal medzinárodný kadernícky veľtrh a videli najnovšie trendy v produktoch vlasovej kozmetiky, kozmetiky, welness, masáží a gastronomické prevádzky poskytujúce občerstvenie na veľtrhu.  Žiaci absolvovali aj krátku historickú prehliadku Prahy. Po ukončení vzdelávacaej aktivit a návrate domov, žiaci odprezentovali jednotlivé aktivity počas pobytu v projekte spolužiakom v odbore. Česko slovenský tím žiakov počas aktivity C 4  pripravoval spoločné receptúry pokrmov, v poňatí českej kuchyne pripravili menu Buchty s ------------------------------------------------------. Slovenskú kuchyňu reprezentovali pokrmy Kelová polievka , Baraní guláš s domácim chlebom, Držková polievka, Kuracie stehná na smotane s haluškami. V priebehu vzdelávacej aktivity C 4 zdokumentovala prácu žiakov na projekte aj regionálna televízia, čím sa zviditeľnila verejnosti mesta prebiehajúca aktivita na SOŠ remesel a služeb v Strakoniciach a kuchárske umenie žiakov. V priebehu aktivity slovenskí žiaci  absolvovali aj vyučovacie hodiny odborných predmetov, kde sa zapojili predstavením spôsobu učenia sa podľa ich školského vzdelávacie programu. S českými žiakmi si navzájom porovnali, aké zhodné a odlišné odborné predmety sa učia, ako prebieha záverečná skúška na SOŠ služieb Levice a SOŠ řemesel a služeb Strakonice.

PaedDr. Iveta Pomothyová

Fotogaléria

 

 

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o