.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHviezdoslavov Kubín

 Hviezdoslavov Kubín je súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. 18. mája 2022 sa uskutočnilo školské kolo danej súťaž, kde žiaci mali možnosť vyjadriť vlastné pocity, názory a postoje prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu.

Porotu tvorili vyučujúce slovenského jazyka a literatúry – Mgr. Jana Hríbiková a  Mgr. Anetta Foltánová. Pri hodnotení súťažiacich brali do úvahy výber textu, zvládnutie textu, správnu artikuláciu, prednes a celkový dojem.

Vyhodnotenie:

POÉZIA:

1. miesto: Laura Lészkóová, II.KGO
2. miesto: Natália Kasalová, III.H
3. miesto: Simon Šimon, I.KGO

PRÓZA:       

1. miesto: Vanesa Szabóová, II.H
2. miesto: Nina Ecseková, I.KGO

Všetkým srdečne blahoželáme.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o