.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMaturanti sa lúčili

Vždy príde deň, keď deti zjedia kľúč
od dverí tajomstva. Už ho nevrátia.
Už ho nevydajú, už v nich zapadá
čo deň – to hlbšie a neprekročia prah
zavretých dverí už nikdy viac.

   Slová veľkého slovenského básnika Milana Rúfusa pripomenuli našim maturantom, že sa pomaly končí ich detstvo a oni otvárajú novú kapitolu života, ktorou vstupujú do sveta dospelých.

   20. mája 2022 sa uskutočnila tradičná slávnostná rozlúčka, ktorá nám opäť pripomenula, že ubehol ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí s úsmevom na perách, niektorí so sklonenou hlavou prichádzali, aby sa rozlúčili so školou, ktorá zaplnila študentské roky ich života. Zažili v nej priateľstvá, sklamania, trápenie s učením, s láskou, smiech, radosť. Za sprievodu peknej piesne slávnostne nastúpili a prišli sa rozlúčiť s vedením školy, s učiteľmi a s mladšími spolužiakmi žiaci 4.K (kozmetik), žiaci 5.H (hotelová akadémia) a žiaci nadstavbového štúdia 2.N (podnikanie v remeslách a službách).

   Rozlúčku moderovali Alexandra Kráľová a Matej Garaj, ktorí srdečne privítali pani riaditeľku, pani zástupkyne, vyučujúcich, žiakov a hostí. Báseň predniesla Chiara Kardošová. So žiakmi sa rozlúčila príhovorom pani riaditeľka Mgr. Zuzana Nemčoková, ktorá vyzdvihla a ocenila najlepších študentov.

   V mene všetkých maturantov sa prihovorila prítomným Barbora Šuranská a za mladších spolužiakov sa s nimi rozlúčila Romana Roštárová.

   Krátkym kultúrnym programom prispeli k atmosfére slávnostnej rozlúčky dievčatá zo IV.H triedy. Milými slovami sa prihovorili svojim žiakom aj triedne učiteľky – Mgr. Anetta Foltánová, Mgr. Denisa Tóthová a Ing. Anna Kováčová.

   Ing. Zuzana Hrušovská, PhD., koordinátorka maturitných skúšok, oboznámila študentov s najlepšími výsledkami externej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka. Okrem toho pripomenula všetkým organizačné zabezpečenie ústnej formy maturitnej skúšky.

   Rozlúčku organizačne zabezpečili Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. O technické zabezpečenie sa postaral Ing. Miloslav Lacko, fotografie zhotovil technik Ľudovít Göbölös.

   Všetkým maturantom prajeme veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o