.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKomunikácia naša každodenná

Zdravie
...to je aj uprataná myseľ, láskyplné vzťahy a hlboká vnútorná spokojnosť s vlastným životom...

Týmito slovami začala svoju prednášku Eva Štutiková, ktorá sa venuje koučovaniu. Žiaci 4.H triedy sa dňa 27. 05. 2022 stretli v Tekovskej knižnici v Leviciach s odborníčkou na koučovanie a komunikáciu, ktorá vysvetlila študentom, čo je koučing, v čom môže ľuďom pomôcť, na čo sa zameriava.

Žiaci sa dozvedeli, že koučing je použiteľný v akejkoľvek oblasti života a je považovaný za jeden z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť pozitívne zmeny a trvalé výsledky,  ako zlepšiť svoju osobnosť a profesionalitu.

Témami koučingu môžu byť napr. vzťahy, odpustenie, prijatie, strach, emócie, realizácia cieľov a podobne. Koučing je proces, počas ktorého prebieha uvoľňovanie a posilňovanie ľudského potenciálu na dosiahnutie určitého cieľa  prostredníctvom odstraňovania vnútorných bariér. Koučing mnohým pomáha uvedomiť si seba samého, zlepšiť komunikáciu, budovať odolnosť, zmeniť postoj alebo rozvíjať kritické myslenie.

Žiaci mali možnosť porozprávať sa s odborníčkou, ako riešiť náročné situácie, do ktorých sa v živote dostávajú.

Stretnutie žiakom prinieslo zaujímavé informácie a nový pohľad na tému komunikácie v každodennom živote.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o