.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŽupná kalokagatia – mladý záchranár

V športovom areáli v Leviciach sa dňa 9.6.2022 uskutočnila súťaž pre stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja s názvom „Župná kalokagatia – mladý záchranár“ – „O pohár predsedu NSK.“  Celá súťaž sa niesla v znamení olympizmu, ktorý pevne spája šport s kultúrou, výchovou a s ochranou života a životného prostredia a prospieva k mierovému spolunažívaniu.

Súťaž bola určená pre päťčlenné zmiešané družstvá. Súťažiaci boli hodnotení ako tím  z teoretických vedomostí z oblasti dopravy, všeobecného práva, geografie, histórie, športu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, civilnej ochrany , ekonomiky, styku z verejnosťou, sociálnymi službami a s oblasťou prevencie drogových závislostí. V praktickej časti súťaže si mali možnosť jednotlivé družstvá zmerať sily v topografii, v hode granátom, streľbe zo vzduchovky,  rúčkovaní po vodorovnom lane a poskytovaní prvej pomoci.

V orientačných pretekoch nás reprezentovali žiaci z I.H triedy – Adam Ján Boldiš, Daniela Pokoraczká a z I.KGO triedy – Nikolas Cebo, Eliška Lomjanská a Zoltán Szolcsánszky. Aj keď sa našim žiakom nepodarilo umiestniť na ocenených miestach všetkým ďakujeme.  Veríme, že strávili pekný deň s dobrým pocitom, že urobili niečo pre svoje zdravie a našu školu.

Mgr. Oľga Obrtalová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o