.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVzťahy naše každodenné

Sociálna   atmosféra v triede ovplyvňuje psychickú pohodu žiakov a ich vzťah ku škole. Negatívna môže viesť k pocitom strachu, ohrozenia, neuspokojeniu základných potrieb ako je potreba bezpečia, uznania, prijatia, spolupatričnosti a iných. Pri dlhodobom napätí sa môžu u jednotlivcov vyskytnúť aj príznaky ako sú bolesti hlavy, brucha, problémy so spánkom, nechutenstvo a ďalšie.  

Aby sa žiaci k sebe správali rešpektujúco, boli voči sebe ohľaduplní, potrebujú najskôr tento prístup a korektné správanie zažívať od nás, dospelých. Práve preto sme využili skúsenosti sociálnej pedagogičky Mgr. Anny Jančovej z CPPPaP v Leviciach a pozvali sme ju k našim prvákom.

Dňa 10. 11. 2022 sa stretla so žiakmi I.C triedy, aby si trochu pohovorili o vzťahoch nielen priateľských, ale tak trochu aj partnerských. Interaktívnu besedu doplnila zaujímavými situačnými hrami, prostredníctvom ktorých sa snažila získať od žiakov ich názory na priateľstvo, lásku i vzťahy v triede.

Veríme, že si z tohto stretnutia niečo odniesli aj do života, pretože pre učiteľa a žiaka je veľmi dôležité utvárať také vzťahy, ktoré prispievajú v triede k priaznivej, pomáhajúcej a tolerantnej atmosfére, v ktorej prevláda harmónia, pokoj a pohoda.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o