.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda z ANJ

Dňa 22. novembra  sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:  2A- prvý a druhý ročník a 2B – tretí a štvrtý ročník.

 

 

V kategórii 2A zvíťazili:

1. miesto – Ema Juhászová , I.KGO
2. miesto – Erik Jantoš, II.KGO
3. miesto – Nikolas Cebo, II.KGO

V kategórii 2B zvíťazili:

1. miesto – Pavol Bezák, III.KGO
2. miesto – Peter  Petráš, III.H
3. miesto – Vivien Buzášová, IV.KGO

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme a víťazom blahoželáme. Do okresného kola postupujú študenti, ktorí obsadili prvé miesta.

We wish them good luck.

Ing. Anna Frimm

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o