.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOkresné kolo olympiády z ANJ

Dňa 19. 1. 2023 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci všetkých stredných škôl a gymnázií v našom okrese, ktorí v školskom kole získali 1. miesto. Takže konkurencia  na tejto súťaži bola naozaj silná. Môžeme teda byť právom hrdí na umiestnenie žiakov našej školy. V kategórii 2B súťažil Peter  Petráš  z III.H, ktorý získal 3. miesto. V kategórii 2D nás reprezentoval Pavol Bezák z III.KGO, ktorý sa tiež umiestnil na 3. mieste. Chlapci - veľké CONGRATULATION!

V kategórii 2A za našu školu súťažila Ema Juhászová z I.KGO, ktorá sa síce neumiestnila na prvých troch miestach, ale oceneniahodná  je už  len odvaha dokázať sa  postaviť pred odbornú komisiu a presvedčiť ju o vynikajúcich vedomostiach z angličtiny.

A za úspešnú reprezentáciu: THANK YOU SO MUCH, WE ARE PROUD OF YOU

Anna Frimm

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o