.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSen noci svätojánskej

Dňa 10. mája 2023 sme sa vybrali do divadla. Navštívili sme naše obľúbené divadlo Astorka v Bratislave. Tentokrát sme si vybrali divadelnú hru Sen noci svätojánskej. Je to najznámejšia Shakespearova komédia, ktorá prináša skvelú zábavu, výborné herecké príležitosti, vtipné scény a humorné situácie.

Čítať ďalej...

S ODVAHOU DO DOSPELÉHO ŽIVOTA

Dňa 4. mája 2023 sa žiaci 2.N triedy zúčastnili interaktívneho seminára s názvom AKO ĎALEJ? S ODVAHOU DO DOSPELÉHO ŽIVOTA. Koučka Tatiana Reindlová sprevádzala žiakov procesom rozvoja pomocou aktívneho počúvania. Žiaci mali možnosť zamyslieť sa nad rôznymi otázkami. Debatovali s koučkou o rôznych témach, napr. o tom, ako si predstavujú svoju budúcnosť v osobnom i v pracovnom živote, o medziľudských vzťahoch, o tom, čo prežívajú, čo ich trápi.

Čítať ďalej...

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024

Študijné odbory:

Hotelová akadémia

Grafik digitálnych médií

Kozmetik

Obchodný pracovník

---POKYNY K ZÁPISU---

Zápis prijatých žiakov do 1. ročníka sa uskutoční 19. mája 2023 od 08.00 do 11. 00 hod v študijnom odbore hotelová akadémia (v učebni 7) a  v študijných odboroch kozmetik, grafik digitálnych médií, obchodný pracovník (v učebni 6) v budove Strednej odbornej školy služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice (1. poschodie). 

Žiadame Vás, aby ste sa dostavili v stanovený čas!

Záujem o štúdium na strednej škole uchádzač a jeho zákonný zástupca písomne potvrdzuje na zápise. Ak sa uchádzač nezapíše na štúdium v stanovenom termíne, vydané rozhodnutie o prijatí je neplatné. Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. 

Zápis na uvoľnené miesta v jednotlivých študijných odboroch (uchádzači umiestnení pod čiarou) sa uskutoční 19. 05. 2023 

  • o 12.00 hod v učebni č. 7 v študijnom odbore hotelová akadémia (prvých 9 žiakov pod čiarou), 
  • o 12.00 hod v učebni č. 6 v študijných odboroch grafik digitálnych médií a kozmetik (prvých 10 žiakov pod čiarou), 
  • o 13.00 hod v učebni č. 7 v študijnom odbore hotelová akadémia (zvyšní žiaci), 
  • o 13.00 hod v učebni č. 6 v študijných odboroch grafik digitálnych médií a kozmetik (zvyšní žiaci).

Učebne sa nachádzajú v budove školy na Ul. sv. Michala 36, Levice (1. poschodie). Nezapísaní žiaci budú riešení individuálne.

Učebné odbory:

Autoopravár - mechanik

Murár

Inštalatér

Stolár

Mliekar a syrár

Cukrár

Čašník, servírka

Kuchár

Hostinský, hostinská

Barbier

Kaderník

Predavač 

 

Exkurzia v cukrárenskej výrobni

V priebehu odborného výcviku dňa 9.3.2023 navštívili žiaci z tried I.A, II.C a III.C odbor, „cukrár“ - cukrárenskú výrobu  „Vierkine maškrty“ v Leviciach. Pre žiakov bolo veľmi zaujímavé vidieť v inom cukrárenskom podniku výrobu, spracovanie aj distribúciu cukrárskych výrobkov, s ktorými sa stretávajú na odbornom výcviku a vyučovaní. Žiaci mali príležitosť vidieť výrobu snehového pečiva, prípravu slaného pečiva, ale aj prípravu ozdôb.

Čítať ďalej...

Mladý Európan 2023

Dňa 25. apríla 2023 sa žiaci III. ročníka hotelovej akadémie – Bibiána Kasalová, Peter Petráš a Boris Adamec zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v Komárne.

Záštitu nad súťažou prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.

Čítať ďalej...

Neumierajte, prosím, ste v poradí!

Satirická komédia „Neumierajte, prosím, ste v poradí!“ určite prekonala moje očakávania. Bál som sa, že to dopadne ako predošlé predstavenia, suchý neaktuálny humor, tlačenie vtipov nasilu a podobne. Z divadelných predstavení, ktoré som doteraz ako študent školy absolvoval, sa toto najviac priblížilo úrovni profesionálneho divadla. To, že takúto náročnú tému dokázali spracovať a odohrať štyri  mladé dievčatá, ma prekvapilo o to viac. Do sály som vstupoval s pocitom, že si idem pozrieť iba ďalšiu komédiu, ale čo z toho vzniklo, ma nechalo mierne znepokojeného. Predstavenie mi pripomenulo známe diela ako „1984“ od Georga Orwella, „V ako Vendetta“ od Alana Moora a vyvolalo spomienku na hru „Mindscanners“ od The Outer Zone. Krásne poukázalo na problémy spoločnosti, ktoré si nikto z nás nechce priznať.

Čítať ďalej...

Deň narcisov 2023

Deň narcisov je krásne podujatie, ktoré organizuje nadácia Liga proti rakovine. Pomáha onkologickým pacientom na Slovensku už 33 rokov. Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stáva sa symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete, ktoré bojujú proti rakovine.

Čítať ďalej...

Poďakovanie firme GIENGER spol. s.r.o.

GIENGER je obchodná spoločnosť, ktorej aktivity sú zamerané na veľkoobchodný predaj v oblasti vykurovania, sanity a inštalácií. Sídlo spoločnosti GIENGER spol. s.r.o. Slovensko sa nachádza v Nitre a s 15 ročnými skúsenosťami na trhu tak vie svojím zákazníkom poskytnúť profesionálne služby. Levická pobočka spoločnosti GIENGER spol. s.r.o. darovala našej škole inštalačný materiál z uhlíkovej ocele a makety ohrievačov teplej úžitkovej vody.

Čítať ďalej...

Exkurzia vo firme GIENGER

V stredu 12. 4. 2023 sa žiaci III.D učebného odboru 3678 H inštalatér zúčastnili v predajni veľkoobchodného expresného skladu Gienger na prezentácii bytových a domových čističiek pitnej a úžitkovej vody. TRINITY - to je značka firmy Gienger pre profesionálnych remeselníkov a zastrešuje aj tieto filtračné produkty. Domové čističky vody filtrujú a zmäkčujú vodu, ktorá je do odberových miest dodávaná často v zlej kvalite. Následne čističky po filtrácii  eliminujú chuť, zápach chlóru a odstraňujú škodlivé látky. Žiaci sa mohli sami presvedčiť, že aj pri nízkych prevádzkových nákladoch čističiek vieme pomocou tejto technológie ochrániť kvalitné a drahé zariaďovacie predmety.Poďakovanie firme GIENGER spol. s.r.o.

Čítať ďalej...

Veľká noc v cukrárni Snežienka

Veľká noc sa slávi v celom kresťanskom svete a neodmysliteľne k nej patria nielen rôzne zvyklosti, ale aj špeciálne pokrmy. Na Slovensku máme šibačku a kúpačku, nad ktorými krúti hlavou celý svet, ale my ich máme radi, rovnako ako barančeka a mazanec z kysnutého cesta.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o