.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMetodický deň „Vlasy a pleť po lete I.“

     Žiaci študijných odborov vlasová kozmetika a kozmetik pripravili pre našich ostatných žiakov metodický deň so zameraním na vlasy a pleť dňa 15. 11. 2011. Žiačky vlasovej kozmetiky a kozmetičky porozprávali svojim spolužiakom, ako sa starať každý deň a počas zimy o vlasy a pleť, aké vitamíny potrebujú vlasy a pleť, aby boli zdravé a krásne.

Čítať ďalej...

Baristický kurz 2011

Prvý baristický kurz na našej škole sa uskutočnil v dňoch od 14.- 16. novembra 2011. Kurzu sme sa zúčastnili 11 žiaci z 2.H triedy. Kurz trval tri dni. Viedol ho profesionálny barista pán Stanislav Cibuľa. Kurz sa uskutočnil v učebni stolovania pod dohľadom pani profesorky Ing. Márii Vnukovej.

Čítať ďalej...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011

     „Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry " sa uskutočnila dňa 3. novembra 2011. Zúčastnili sa jej žiaci 1. - 4. ročníka a žiaci nadstavbového štúdia.

Čítať ďalej...

Prednáška o Európskej únii

Dňa 26. októbra 2011 sa uskutočnila prednáška s poľskou študentkou. Barbara Pieta je dobrovoľníčka ICM z Poľska. Do Levíc prišla na 6 – týždňovú stáž. Študuje ekonómiu a zaujíma sa o ekonomické otázky štátov eurozóny. V rámci spolupráce s organizáciou AISEC Slovensko sa zapája do aktivít ICM (informačné centrum mladých).

Čítať ďalej...

Súťaž „POZNAJ SVOJU VLASŤ“

Dňa 25.10.2011 sme sa zúčastnili súťaže pod názvom ,,Poznaj svoju vlasť", ktorú organizovala Matica slovenská v Leviciach.

Čítať ďalej...

Prezentácia firmy Wavin

Dňa 21.10.2011 na školskom pracovisku praktickej výchovy na Kálnickej ceste sa konala prezentácia firmy Wavin Slovakia.

Čítať ďalej...

Divadlo - 20. október 2011

Minulý týždeň sa niesol v znamení kultúry. Vo štvrtok 20. októbra 2011 sa žiaci I.O, I.N, IV.H a IV.L triedy zúčastnili divadelného predstavenia KAMENE VO VRECKÁCH v kultúrnom dome Družba v Leviciach. Divadelné predstavenie prišli zahrať herci zo Spišskej Novej Vsi z divadla Kontra. Dvaja herci stvárnili 13 postáv, preto bolo potrebné dobre vnímať text, ako aj zmenu postáv. Bolo to náročné nielen pre hercov, ale aj pre divákov, ale zvládli sme to.

Čítať ďalej...

Činnosť ŠPPV 1002 (kuchár, čašník, hostinský, hotelová akadémia - október 2011

V septembri sme začali pracovať v novo vymaľovanej a školskej jedálni „Fontána“ vybavenej s novou barovou stenou a prešli sme na modernú formu účtovania pomocou reštauračného systému BLUE GASTRO, ktorý využíva prácu s dotykovou pokladňou.

  

Čítať ďalej...

Besedy s preventistom

V mesiaci október sa žiaci prvého ročníka učebných a študijných odborov zúčastnili besedy s preventistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Ing. Petrom Polákom.

Čítať ďalej...

Burza informácií na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Leviciach - 2011

Dňa 12.10.2011 sa naša škola zúčastnila Burzy informácií, ktorú organizoval ÚPSVaR v Leviciach. Žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl podávali informácie o študijných a učebných odboroch na našej škole žiaci IV.H triedy – Alenka Luptáková a Richard Bielik a študent IV.L triedy Jozef Bene.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o