.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTriedime odpady - RECYKLOHRY

Naša škola, ako veľa ďalších, mala možnosť zapojiť sa do projektu s názvom „RECYKLOHRY“. Projekt v sebe spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie a recykláciu odpadu. Snaží sa u žiakov vybudovať správne návyky pri nakladaní s odpadmi tak, aby sa stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

Čítať ďalej...

Imatrikulácia 2011

Tradičným podujatím v našej škole je imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Tá tohtoročná sa uskutočnila 5.10.2011. Zmaľovaní prváci v sprievode svojich starších spolužiakov prešli cez mesto do Junioru. Bol na nich pekný pohľad ☺

Čítať ďalej...

Výchovný koncert - október 2011

Dňa 5.10.2011 sa študenti našej školy zúčastnili antidiskriminačno-motivačného koncertu TERRA MAGICA FANTASTICA.

Čítať ďalej...

Exkurzia v levickej pekárni

Dňa 4.10.2011 sme sa (žiaci II.B triedy - učebné odbory kuchár, hostinský) s Mgr. Svetíkovou v rámci odborného predmetu stroje a zariadenia a zariadenia prevádzok zúčastnili odbornej exkurzii v levickej pekárni.

Čítať ďalej...

Kalokagatia

     Dňa 16. Júna 2011 študenti I. ročníka našej školy – D. Repáň, M. Považan, M. Budzák, P. Menküová, S. Gergőová sa zúčastnili športovo-brannej súťaže „ Kalokagatia“. Obvodné kolo, ktoré sa konalo v areáli HZZ, Dolnočermánska v Nitre, naše družstvo úspešne absolvovalo. Z 1 5 zúčastnených škôl naši žiaci obsadilo 3. miesto, čím postúpili do krajského kola.

Čítať ďalej...

Odovzdávanie certifikátov z predmetu etika podnikania

Streda 21. septembra 2011 bola pre nás, žiakov III.L triedy, iná ako bežný deň. Boli nám totiž odovzdané certifikáty z predmetu etika podnikania, ktorý sme absolvovali v minulom školskom roku formou vyučovania online. Garantom tohto programu je Junior Achievement Slovensko, n.o..

Čítať ďalej...

Súťaž zručností vodárenských spoločností

V dňoch 8. a 9. septembra 2011 sa v Leviciach na Námestí hrdinov uskutočnil 28. ročník celoslovenskej súťaže zručností vodárenských spoločností.
Ako diváci sa súťaže zúčastnili aj žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka učebného odboru inštalatér a žiaci prvého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o