.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVoľné miesta po I. kole prijímacích skúšok

Nadstavbové štúdium

2-ročné študijné odbory s maturitou pre uchádzačov s výučným listom:

podnikanie v remeslách a službách

spoločné stravovanie

Kritériá k nahliadnutiu: TU

Prihláška na nadstavbové štúdium: TU

Okruhy na PS:  MAT - SJL

Externá forma nadstavbového štúdia: TU

 

Študijné odbory

Možnosti štúdia v školskom roku 2023/2024

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice ponúka záujemcom o študijné odbory pre chlapcov a dievčatá (ponuka odborov). 

4-ročné študijné odbory s maturitou a výučným listom: 

kozmetik

grafik digitálnych médií

obchodný pracovník

5-ročný študijný odbor s maturitou a výučným listom: 

hotelová akadémia

2-ročné študijné odbory s maturitou pre uchádzačov s výučným listom: 

podnikanie v remeslách a službách

spoločné stravovanie

Kritériá k nahliadnutiu: TU

Obsah a rozsah prijímacích skúšok:  MAT - SJL - ANJ - NEM

Vzory úloh prijímacích skúšok:  MAT - ANJ - SJL

 

 

 

 

Učebné odbory

Možnosti štúdia v školskom roku 2023/2024

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice ponúka záujemcom o štúdium učebné odbory pre chlapcov a dievčatá (ponuka odborov).

3-ročné učebné odbory s výučným listom: 

inštalatér

stolár 

kaderník

barbier

cukrár

predavač

3-ročné učebné odbory s výučným listom - duálne vzdelávanie:

duálne vzdelávanie

autoopravár-mechanik

murár

kuchár-čašník-servírka-hostinský

mliekar a syrár

Kritériá k nahliadnutiu: TU

Prijímacie konanie

Učebné odbory

Študijné odbory

Nadstavbové štúdium

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka  TU

Záväzné potvrdenie  TU

Kritériá prijímania žiakov základných škôl na SOŠ služieb Levice

Kritériá k nahliadnutiu:                                  Obsah a rozsah prijímacích skúšok:

- Študijné odbory TU.                                     MAT - ANJ - NEM - SJL   

- Učebné odbory TU.                                    Vzory úloh prijímacích skúšok:

                                                                  MAT - ANJ - SJL

Kritériá prijímania žiakov na nadstavbové štúdium na SOŠ služieb Levice

- Kritériá na nadstavbové štúdium TU.
- Prihláška na
nadstavbové štúdium TU.

Okruhy na PS:

- zo SJL
- z MAT

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o