.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHarmonogram ústnej formy internej časti MS 2022

Milí maturanti.

Poslednou časťou Vašej maturitnej skúšky je ÚF IČ, ktorá sa koná podľa určeného harmonogramu. Harmonogram si dôkladne prezrite a na maturitnú skúšku sa dostavte v časovom predstihu. Nezabudnite si priniesť doklad totožnosti a pero. V prípade akýchkoľvek problémov s dostavením sa na maturitnú skúšku čo najskôr kontaktujte triedneho učiteľa alebo maturitného koordinátora. Prajem Vám šťastnú ruku pri maturitnom stole, aby ste svoju maturitnú skúšku zvládli s úsmevom a k Vašej spokojnosti.

slovenský jazyk a literatúra

anglický jazyk

teoretická časť odbornej zložky:

hotelová akadémia

kozmetik

podnikanie v remeslách a službách

 

Maturitné skúšky - externej časti a písomnej formy internej časti

Na základe včerajšieho zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie zostáva zatiaľ pôvodný riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti  maturitnej skúšky  v školskom roku 2019/2020 nezmenený a teda v dňoch od 17.03.2020 do 20.03.2020, pokiaľ hlavný hygienik ÚVZ SR a krízový štáb MŠVVaŠ SR nerozhodnú inak.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o