.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZS mimoriadny termín september 2022

Pokyny ku záverečným skúškam:

1. Na skúšku sa dostavte v predstihu najmenej o 15 minút podľa priloženého harmonogramu.

2. Prineste so sebou občiansky preukaz na každú časť ZS (bez neho nemôžete vykonať skúšku).

3. Na praktickú časť ZS si prineste pracovné oblečenie, obuv a osobné pomôcky.

4. Na teoretickú časť ZS príďte vhodne oblečení a upravení.

5. Riaďte sa pokynmi skúšobnej komisie.

Harmonogram ZS - príloha

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o