.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePracoviská pre odbor mliekar syrár

Žiaci učebného odboru mliekar a syrár absolvujú odborný výcvik počas troch rokov v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku zamestnávateľa Levické mliekarne a.s. Levice. Osvojujú si základné činnosti príjmu a kontroly mlieka ako základnej výrobnej suroviny, nacvičujú zručnosti vo všetkých častiach mliekarenskej prevádzky, príjem a úprava mlieka, pasterizačná linka, úsek výroby smotany, tvaroháreň, syráreň, masliareň, výroba tavených syrov, úsek výroby plesňového syra, nacvičujú laboratórne zručnosti v   chemických laboratóriách na všetky predpísané skúšky mlieka. Žiaci nacvičujú sanitačné úkony na všetkých úsekoch výroby, montáž a demontáž výrobného zariadenia na všetkých úsekoch výroby. Odbornú prípravu, komunikáciu, priebeh praktického vyučovania a hodnotenie žiakov z odborného výcviku zabezpečuje hlavný inštruktor a inštruktori na pracovisku v spolupráci so školským koordinátorom duálneho vzdelávania.

Pracoviská pre odbor obchodný pracovník

Odborný výcvik  v študijnom odbore obchodný pracovník prebieha na pracovisku praktického vyučovania zmluvných zamestnávateľov v prvom ročníku 1 deň v týždni.  V druhom až štvrtom ročníku, 2 dni v týždni delené  na pracovisku zamestnávateľa a  v odbornej učebni školy. Odborný výcvik  prebieha pod vedením  majsterky odbornej výchovy, inštruktorov zmluvných pracovísk a učiteľky odborných predmetov.  Počas 4 rokov štúdia  odborného výcviku  získavajú žiaci zručnosti v práci s tovarom,   začínajú praktické vyučovanie nácvikom základných zručností v maloobchode, v sklade, v predajni, v balení tovarov, v manipulácii s obalmi a tovarom so zreteľom na druh tovarovej skupiny. V ďalšom štúdiu žiaci nacvičujú  zručnosti v práci s výpočtovou technikou, administratívnymi a obchodnými písomnosťami pri pohybe tovaru, objednávaní, dodávke, nákupe, predaji, reklamáciách. Počas odborného výcviku žiaci aranžujú darčekové balenia, darčekové koše, výklady na rôzne príležitosti a udalosti kalendárneho roka. Získavajú zručnosti v kontrolnej činnosti obchodnej prevádzky, nacvičujú komunikáciu so zákazníkom a psychológiu predaja.  Zmluvní partneri v poskytovaní praktického vyučovania sú obchodné reťazce HM Tesco Levice, Billa Levice, COOP Jednota s.d. Nové Zámky, prevádzky Levice a okres Levice.

Majsterka odbornej výchovy: Mgr. Viera Bajanová, UOP Mgr. Anna Svetíková, inštruktori

Barbiersky salón

Škola prevádzkuje jeden barbiersky salón, ktorý sa nachádza v budove školy na Záhradnej ulici č. 4 v Leviciach. Barbiersky salón ponúka klasickú a náročnú úpravu pánskych vlasov, fúzov a brady. Žiaci pod vedením majsteriek odbornej výchovy vykonávajú bežné barbierske úkony: umývanie vlasov, brady a fúzov, strihanie vlasov, brady a fúzov, holenie, farbenie vlasov, brady a fúzov, odfarbovanie, melírovanie, trvalý styling,  vlasov. V salóne pracujú majsterky odbornej výchovy a žiaci s pánskou vlasovou kozmetikou podľa aktuálnej spolupráce a ponuky firiem. 

eTwinning projekt

TVOJA STRAVA JE TVOJÍM LIEKOM 

V mesiacoch marec a apríl sa kozmetičky III.KG zapojili do vzdelávacieho projektu eTwinning .Pod vedením p. majsterky Bc. Trnkusovej vytvorili medzinárodný projekt  TVOJA STRAVA JE TVOJÍM LIEKOM YOUR FOOD IS YOUR MEDICINE  na ktorom spolupracovali s rovesníkmi  s partnerských škôl Poľska a Španielska .  Počas projektu sa zapájali do rôznych aktivít, spoznali žiakov z partnerských škôl ,zdokonalili sa v používaní nástrojov ITK, spoznali stručné dejiny zdravého spôsobu života a zdravého životného štýlu v partnerských  krajinách. A v neposlednom rade sa zdokonalili v anglickom jazyku.

 

Výroba drevených školských lavíc a lavíc na sedenie

Základná škola Júr nad Hronom vrámci projektu , požiadala našu školu o výrobu drevených školských lavíc a lavic na sedenie v počte  6 ks a jednu katedru zo stoličkou.

Do výroby sa zapojili žiaci tretieho ročníka, ktorý pracovali  na výrobe týzdeň aj jeden deň.Práca išla od ruky, celý týzdeň sa vyrábali polotovary a nikto nevidel výsledok, ale nakoniec na konci týždňa prišla montáž a konečne sme videli , že čo sme vyrobili, žiaci robili s nadšením , že vytvoria niečo nove čo ešte nevideli, každý bol spokojný, v pondelok po prázdninách sa dorobila stolička ku katedre a dielo bolo hotové. Prácu si ocenila aj pani riaditeľka so zástupkyňou.

Fotogaléria

Slávnostné akcie - október 2017

V rámci slávnostných akcií sa prezentovali žiaci s rautovým spôsobom obsluhy, krásne pripraveným interiérom a dekoráciou, ktorá bola prispôsobená druhu akcie.

Žiaci vo výrobnom stredisku pripravili dobové jedlá, ktoré vyzerali perfektne nielen vizuálne, ale aj chuťovo.

Ukladanie plávajúcej podlahy

V školskom roku 2017-18 v septembri prvý týždeň,  žiaci druhého ročníka v budove A do triedy uložili 60 metrov štvorcových  plávajúcej podlahy .  Práca bola náročná , trvala tri dni.

Fotogaléria

Oprava lavíc na Kalvárií

V školskom roku 2016-17 v apríli žiaci prvého ročníka vyrobili polotovary zo smrekového dreva  na opravu lavice na Kalvárií, ktoré boli po výmene natreté. Výroba a montáž nebola náročná.

Kveťináče z paliet

 V školskom roku 2016-17 v máji žiaci tretieho ročníka vyrobili do školy kvetináče z paliet. Palety boli rozobraté vybrané klince a ohrúbkovane, potom napílené na presné rozmery a nakoniec nalakované. Žiaci si zopakovali klincové spoje . Práca nebola náročná na opracovanie.

 

 

 

Lavica okolo lipy

V školskom roku 2016-17 február až marec žiaci tretieho ročníka vyrobili na školský dvor lavicu okolo lipy zo smrekového dreva. Práca bola náročná na opracovanie , žiaci si osvojili zručnosti hrúbkovania, zrovnávania , skracovania , čapovania a brúsenia. Po vyrobení lavice bola skúšobná montáž a nakoniec bola nalakovaná a namontovaná okolo lipy. Myslím si že každý bol spokojný s prácou celej skupiny.

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o