.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSúťaž zručností vodárenských spoločností

V dňoch 8. a 9. septembra 2011 sa v Leviciach na Námestí hrdinov uskutočnil 28. ročník celoslovenskej súťaže zručností vodárenských spoločností.
Ako diváci sa súťaže zúčastnili aj žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka učebného odboru inštalatér a žiaci prvého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby.

Súťažiaci tvorili 10 dvojčlenných družstiev a súťažili v dvoch disciplínach. Nad regulárnosťou priebehu súťaže dohliadali technickí rozhodcovia, ktorí bodovali a merali čas jednotlivým družstvám.
Prvý deň zostavovali súťažiace družstvá časť rúrovej siete montáže starším spôsobom spájania rúr a tvaroviek a následne po ukončení sa sústava natlakovala a odskúšala tesnosť spojov.
Druhý deň súťažné družstvá predviedli divákom spôsoby montáže, akými sa spájajú vodovodné potrubia v súčasnosti, tak isto po ukončení prác boli časti potrubia a armatúr odskúšané tlakom vody. Na záver druhého dňa súťaže sa spočítali body a boli vyhodnotené výsledky.
Zúčastnení žiaci mali možnosť porovnať prácu inštalatérov v minulosti a súčasnosti a na vyučovacej hodine vyjadrili svoje postrehy.

Bc. Jozef Boženík

Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o