.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKalokagatia

     Dňa 16. Júna 2011 študenti I. ročníka našej školy – D. Repáň, M. Považan, M. Budzák, P. Menküová, S. Gergőová sa zúčastnili športovo-brannej súťaže „ Kalokagatia“. Obvodné kolo, ktoré sa konalo v areáli HZZ, Dolnočermánska v Nitre, naše družstvo úspešne absolvovalo. Z 1 5 zúčastnených škôl naši žiaci obsadilo 3. miesto, čím postúpili do krajského kola.

     Krajské kolo „ Kalokagatie“ sa uskutočnilo dňa 23.septembra 2011 na Duchonke pri Topolčanoch. Zúčastnilo sa ho družstvo v pozmenenej chlapčenskej zostave – D. Repáň, D. Malý, A. Benčať, P. Menküová, S. Gergőová. Z 10 zúčastnených škôl naši študenti obsadili 8. miesto.

   Prínosom tejto súťaže bolo získanie nielen teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci, topografie, práca s ochranou maskou, BOZP, PO, CO, hod granátom a náročné prekonávanie prekážok zlaňovaním a behom v dosť náročnom teréne.
Ďalším pozitívom bola výborne zvládnutá organizácia obidvoch pretekov.

Elena Michalíková

Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o