.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia v levickej pekárni

Dňa 4.10.2011 sme sa (žiaci II.B triedy - učebné odbory kuchár, hostinský) s Mgr. Svetíkovou v rámci odborného predmetu stroje a zariadenia a zariadenia prevádzok zúčastnili odbornej exkurzii v levickej pekárni.

Po zahlásení sa na vrátnici sa nás ujala vedúca prevádzky, ktorá nás celou exkurziou sprevádzala. Najskôr sme museli splniť predpísané hygienické požiadavky – dať si na hlavu ochranné čiapky a umyť si ruky teplou vodou a mydlom.
Odborný výklad začala až keď sme sa presunuli von za budovu k veľkým silám. Nazvala ich hlavou pekárne, pretože tam sa začína cesta prípravy chleba. Druhá zastávka bola kontrolná miestnosť, v ktorej je na panely znázornené a svetielkami ukazujúce množstvo múky v jednotlivých silách, ale aj vnútorných zásobníkoch. Všetky miestnosti sú zariadené a rozdelené podľa predpisov HACCP. Súčasťou pekárne je aj sklad, v ktorom sa nachádzali vedrá s rôznymi náplňmi – sladkými aj slanými. Z tejto miestnosti sa prenášajú suroviny do príručného denného skladu podľa vypísanej výdajky a podľa potreby. Tu sa nachádza aj chladiaci box s tukmi a mliečnymi surovinami.
Videli sme ručné sádzanie chleba do sádzacej pece, ktoré sa dnes robí už iba v Leviciach – ako v jedinej pekárni na Slovensku. Takýto chlieb je preto aj drahší, pretože je tu veľa ručnej práce.
Videli sme tri kontinuálne pece, ktoré sú súčasťou výrobných liniek. Dve neboli v prevádzke, lebo chlieb sa v pekárňach pečie v noci, ale videli sme tretiu pec, počas procesu pečenia rožkov.
Oboznámili sme sa s pečením koláčov v rotačných peciach. Cesto sa vypracúva v diežach pomocou miesiacich strojov, skôr ako sa upečie. Videli sme rozvaľovacie stroje, deličky cesta, tvarovanie rožkov a kysiarne. Tu je pečivo pri určitej teplote a vlhkosti uložené na plechoch a vozíkoch, kde pred pečením kysne.
Z výrobných priestorov sme sa presunuli do miestnosti na expedíciu.
Zvyšné pečivo, ktoré sa nevyexpeduje, sa dáva sušiť do priebežných pecí a potom sa melie na strúhanku. Mali sme možnosť vidieť aj balenie strúhanky. No najnamáhavejšia je výroba knedlí, kde pracovníčky musia pracovať v uzavretej miestnosti v teplote 40 ºC.
V závere exkurzie sme videli automatické počítanie rožkov, ktoré po upečení prechádzajú detektorom kovov. Ten odhalí kov, ak sa počas výroby dostane do pečiva.
Podľa požiadaviek predajní sa časť chleba po vychladnutí krája a balí na baličke.
Po ukončení prehliadky sme dostali od vedúcej debničku teplých, čerstvo upečených rožkov, ktoré sme si medzi sebou podelili.
Táto exkurzia nám poskytla veľa nových informácií o výrobe chleba a pečiva, ale videli sme najmä množstvo strojov na ich výrobu. O mnohých sme sa už učili, a preto nám neboli neznáme, o ďalších sa ešte budeme učiť a už si ich budeme vedieť lepšie predstaviť.

Helena Benčaťová – II.B

 Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o