.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBesedy s preventistom

V mesiaci október sa žiaci prvého ročníka učebných a študijných odborov zúčastnili besedy s preventistom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Ing. Petrom Polákom.

Besedy boli zamerané na tieto témy – šikanovanie, diskriminácia, trestnoprávna zodpovednosť, alkoholizmus,drogy a obchodovanie s ľuďmi.
Na konkrétnych príkladoch boli študentom poukázané prípady, s ktorými sa môžu v súčasnosti stretnúť deti aj mladí ľudia.
Študentom sa besedy páčili, pretože boli oživené hrami a kvízmi.
Ing. Polák citoval z Trestného zákona, najmä tie časti, ktoré sa týkajú trestnoprávnej činnosti maloletých a ich zodpovednosti. Poukázal na sankcie a možné dôsledky, ktoré čakajú mladistvých za porušenie zákona.
Besedy boli uskutočnené v rámci programu Národnej protidrogovej stratégie na obdobie 2009-2012.

Mgr. Blanka Chubanovová

Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o