.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceČinnosť ŠPPV 1002 (kuchár, čašník, hostinský, hotelová akadémia - október 2011

V septembri sme začali pracovať v novo vymaľovanej a školskej jedálni „Fontána“ vybavenej s novou barovou stenou a prešli sme na modernú formu účtovania pomocou reštauračného systému BLUE GASTRO, ktorý využíva prácu s dotykovou pokladňou.

  

Dňa 12. a 13 októbra žiaci I. B učebný odbor hostinský pripravili slávnostný raut na Úrade práce pri príležitosti Burzy práce. Žiaci pracovali pod vedením pani majsterky Hanovej, Szabóovej, Vrecníkovej a Šubovej.

    

12. a 14. októbra žiaci III.C učebný odbor čašník a žiaci I.B učebný odbor hostinský pripravovali raut na Mestskom úrade pri príležitosti Levického jarmoku a Slávnostného otvorenia námestia pod vedením pani majsteriek Velšicovej, Hanovej, Vrecníkovej a Šubovej.

   

18.10 žiaci I. C pod vedením pani majsterky Szabóovej pripravili a sprevádzali akciu pri príležitosti Dňa úcty k starším v levickom Dome dôchodcov.

    

   

Dňa 4.10-6.10 sa v školskej jedálni konal už tradične Metodický deň Dary jesene. Na slávnostnej výzdobe jedálne a príprave chutných jedál sa podieľali žiaci prvých a tretích ročníkov učebných odborov kuchár, čašník a hostinský a všetky pani majsterky.

   

V mesiacoch október a november sa uskutočnili v priestoroch školskej jedálne Fontána stužkové slávnosti tried: IV.K kozmetik, IV.L obchod a podnikanie. O výzdobu priestorov, slávnostnú obsluhu a prípravu slávnostného menu sa postarali žiaci hotelovej akadémie pod vedením pani majsteriek Harisovej a Šubovej.


Okrem uvedených akcií sa žiaci učebných odborov kuchár, čašník a hostinský zúčastnili aj ďalších podujatí:

  • 7.9 až 9. 9 „Deň vody“ v Leviciach, zúčastnili sa žiaci III. C pod vedením pani majsteriek Velšicovej, Szabóovej, Šubovej, Vrecníkovej, Gagovej, kde prezentovali svoje ukážky prác a manuálnych zručností, tvorivosti, kreativity.
  • 26.9 žiaci III. C pod vedením pani majsterky Szabóovej pripravili slávnostnú akciu k životnému jubileu formou rautu,
  • 22.10 žiaci I. B pod vedením pani majsteriek Gagovej a Hanovej pripravili slávnostnú spoločenskú akciu v priestoroch školskej jedálne Fontána.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o