.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVaša Európa

Na portáli Vaša Európa nájdete množstvo informácií týkajúcich sa vašich práv v EÚ, tím nezávislých právnych odborníkov služby Vaša Európa – Poradenstvo vám:

• do týždňa poskytne bezplatné a osobné poradenstvo vo vašom jazyku;
• pomôže objasniť ustanovenia európskeho práva, ktoré sa uplatnia vo vašom prípade;
• vysvetlí ako si môžete uplatniť vaše práva v EÚ.

Tieto stránky sú určené všetkým občanom EÚ, ktorí chcú vedieť viac o svojich právach a hľadajú užitočné tipy o pobyte v iných štátoch EÚ.

Vaša Európa - poradenstvo

Všetko, čo potrebujete vedieť, keď študujete alebo plánujete pobyt ako študent v inom členskom štáte EÚ, a to najmä: aké máte práva v novom štáte, ktoré administratívne formality musíte vybaviť a či vás môže sprevádzať vaša rodina?

Pomoc a poradenstvo pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov

Pomaturitné štúdium

Pomaturitné štúdium po strednej škole je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou s úplne ukončeným stredným odborným vzdelaním.

Pomaturitné štúdium delíme na:

• zdokonaľovacie štúdium, predtým nadobudnuté vedomosti si žiaci zdokonaľujú
• kvalifikačné štúdium, kvalifikácia v inom odbore
• špecializačné štúdium, získavanie špeciálnych vedomostí vo svojom odbore
• vyššie odborné štúdium.

Štúdium konči záverečnou pomaturitnou skúškou, tzv. druhou maturitou, alebo absolutóriom.

Dĺžka štúdia závisí od typu štúdia, zvyčajne trvá 6 mesiacov až 3 roky. Forma pomaturitného štúdia:

• denné štúdium
• štúdium popri zamestnaní
• kombinované štúdium.

Viac informácii o odboroch pomaturitného štúdia získate na stránkach:

Studia - education.sk
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
Súkromná hotelová akadémia HOST, Bratislava
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG v Brezne
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava
RK Centrum UNIVERSA, Banská Bystrica
Vzdelanie.sk
Súkromná stredná umelecká škola filmov, Košice

Nový portál pre stredoškolákov

Nový portál pre stredoškolákov spustený od februára 2015

V roku 2023 budú zamestnávatelia najviac potrebovať vyštudovaných mechanikov, energetikov a elektrotechnikov. Údaje prezentovali zástupcovia ministerstva školstva a Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR pri príležitosti dnešnej národnej konferencie pod názvom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

V tejto súvislosti poukázal aj na portál lepsieskoly.sk, ktorý bol spustený. Portál určený stredoškolákom prináša z dát pochádzajúcich zo Sociálnej poisťovne i prieskumu CVTI prehľad o uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce i rozdiely v priemerných platoch, ktoré dosahujú študenti rôznych typov fakúlt. Zaoberá sa prognózou vývoja v uplatnení študentov vysokých škôl.

Ako v tejto súvislosti informoval Peter Obdržálek z CVTI, v roku 2023 bude ekonomicky aktívnych absolventov o 127.000 viac ako v súčasnosti, pracovných miest bude však iba o 83.000 viac. Obdržálek poukázal na nárast disproporcie medzi získaným vzdelaním a pracovnými ponukami, ktoré umožnia pôsobiť v oblasti, ktorej sa študenti venovali na škole.

"V priebehu nasledujúcich rokov by malo pribudnúť 53.000 absolventov spoločensko-vedných odborov, takmer polovica z nich si uplatnenie však nenájde," uviedol Obdržálek. Vyhľadávaní budú najmä absolventi technických škôl. "Už dnes chýba 5.500 inžinierov a v roku 2023 bude chýbať 20.000 absolventov vysokých škôl s technickým zameraním," spresnil Obdržálek.

V súčasnosti je pracovných miest, kde zamestnávatelia požadujú vysokoškolský diplom, o 67.000 menej, ako je samotných absolventov. Pracovať vo vyštudovaných odboroch zostávajú veterinári, informatici a právnici. Naopak, iba tretina študentov humanitných vied robí to, čo vyštudovala.

Odkaz na stránku

Otestujte sa

Na nasledujúcej webovej stránke môžete nájsť niekoľko psychologických testov, kde sa môžete dozvedieť niečo o sebe. S podobnými testami sa nestretnete len u psychológa, ale v dnešnej dobe ich využívajú aj personálne agentúry, ktoré hľadajú vhodné typy pre určité povolania. Každé povolanie si vyžaduje inú povahu, iné charakterové črty.

Nájdete tu rôzne druhy testov – osobnostné testy, testy na logiku, pozornosť aj pamäť.

odkaz na webovú stránku TU

 

Moje testy

Jazykové testy poskytlo Centrum Jazykov, IT testy poskytla IT Learning Slovakia, test motivácie poskytla spoločnosť Power coaching, s.r.o., test projektového manažmentu a základy riadenia ľudských zdrojov poskytla Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle.

• Pomocou testov si môžete overiť svoje znalosti. Kompletný test netrvá dlhšie ako 30 minút. Ich vyplnením ukážete snahu a motiváciu, zamestnávatelia Vás tak budú posudzovať pozitívnejšie.
• Prezentujte vaše schopnosti z oblasti IT a zvýšte si tak šancu získať zamestnanie
• Testy si môžete vložiť do svojho životopisu.

Nájdete tu testy jazykové, testy na prácu s počítačom, testy komunikačných zručností a iné.

odkaz na webovú stránku TU

 

Máš super pamäť?

Otestuj sa Niektorí ľudia často vravia, že ich pamäť je ako rešeto, ale nič nemôže byť ďalej od pravdy. Ak sa dožiješ 80 rokov, budeš mať zážitky z viac než 29 000 celkom odlišných dní a pravdepodobne si väčšinu z nich živo a jasne zapamätáš. Mnohí z nás majú tzv. super spomienky - a niektorí ľudia majú naozaj úžasnú, obdivuhodnú pamäť.

Viac zaujímavostí sa dozvieš na webovej stránke TU

  

Ak si chcete vybrať povolanie, ktoré Vás bude baviť, je dobré vedieť Váš typ osobnosti.

1. Hollandov kód alebo RIASEC, je teória voľby povolania na základe typu osobnosti. Test na určovanie kódu RIASEC bol vpracovaný psychológom Johnom L. Hollandom.

Hollandov výskum ukazuje, že každý typ osobnosti sa hodí na iné povolanie a vie prekvitať iba v určitom odvetví. Pretože žiadny človek nespadá iba pod jeden typ osobnosti, Hollandov kód sa skladá z troch písmen. Prvé písmeno určije majoritný (väčšinový) typ osobnosti, ďalšie dve písmená vyjadrujú minoritný typ osobnosti. Takýmto skladaním vieme rozdeliť ľudí až do 120 kombinácii osobností.

Hollandov test

2. Vyplnený dotazník všetky Vaše odpovede na základe niekoľkých kritérií vyhodnotí a odpovie Vám na otázku, na aké povolanie sa najlepšie hodíte. Vo výsledkoch sa môžete pozrieť na typy osobností, ktoré vo Vašej osobnosti prevažujú a na zoznam povolaní podľa príslušnej vhodnosti.

Test osobnosti

3. Pre nerozhodných v kariérnej oblasti vznikla na webe stránka, ktorá pomôže pri výbere tej správnej profesie aj vám.

Stačí do prehliadača zadať www.emiero.sk a potom si už len vybrať test, ktorý ste ochotní absolvovať. Na výber je medzi 60-otázkovým a 20-otázkovým, pričom samozrejme ten dlhší ponúka presnejší výsledok.

Emiero - test

4. Každý človek disponuje istými charakterovými vlastnosťami, ktoré tvoria jeden súbor s názvom povaha. Na základe svojej povahy môžete zistiť, aký partner je pre vás najideálnejší, ale tiež to, aká profesia by vám dokonale sadla. Dnešný test je orientovaný práve na zistenie, ktoré zamestnanie sa najviac hodí k vašej povahe.

Zamestnanie test

5. Test na vhodné povolanie TU.

6. Ak chcete vedieť, aký typ práce vám vyhovuje, skúste tento test.

Kariérny test 1

Kariérny test 2

Dôležité linky

Linky dôvery

Rodina a vzťahy

Niekedy je život ťažký. Okrem pekných chvíľ prináša každému z nás i situácie, kedy nevieme ako ďalej. Vtedy očakávame, že na blízku bude niekto, kto nás vypočuje, pochopí a poradí, ako ďalej. Možno prežil niečo podobné i on a má riešenie.

Ak ste v podobnej situácii, skúste sa zdôveriť – linky dôvery sú tu pre Vás. Na druhej strane telefónu sedia odborníci, ktorí vám poradia lebo odporučia, na koho sa vo vašej situácii máte obrátiť. Čítať viac TU.

 

Trh práce

Všeobecné informácie

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Pracovné agentúry

Kariéra Bez Hraníc.sk

Kariérny portál ponúka skutočne všetko: nie len fakty, informácie a tipy pre rozvoj kariéry, ale najmä pracovné príležitosti ako na Slovensku, tak aj rôzne v zahraničí. Ide o kvalifikované pozície. Na portáli sa mesačne registruje približne 100 až 200 nových užívateľov s profilom, v ktorom si môžu pridať svoj životopis a vyhľadávať kontakty.

 

Hľadáš si brigádu na leto? potom skús tieto stránky

Superbrigády.sk

Pracovné-ponuky.eu

Brigády pre študentov

Pro-Staff Agency

Všeobecné informácie

Trh práce predstavuje na jednej strane ponuku pracovných miest, teda trh pracovných príležitostí, a na druhej strane ponuku pracovných síl. Jedno aj druhé má svoje parametre a charakteristiky.

V ideálnom prípade jedno do druhého zapadne alebo nastane súlad medzi ponukou pracovných miest a ponukou pracovných síl. To je však len číra teória, v reálnom živote takáto ideálna súhra nejestvuje. Oveľa pravdepodobnejšia je situácia, keď na jednej strane je istý počet pomerne jasne definovaných pracovných príležitostí, pracovných miest, ktoré treba obsadiť, a na druhej strane je istý počet pracovníkov, ktorí hľadajú prácu, zamestnanie, uplatnenie. Každé jedno pracovné miesto, zamestnanie možno popísať – charakter a rozsah pracovných činností, pracovné podmienky, pracovné prostredie, kvalifikačné požiadavky (vzdelanie, prax, kompetencie), požadované schopnosti a zručnosti, fyzické a psychické predpoklady, riziká a obmedzenia výkonu atď. Aj každého pracovníka, uchádzača o pracovné miesto možno charakterizovať súborom znakov – kvalifikácia, schopnosti a zručnosti, fyzické a psychické predpoklady, osobnostné vlastnosti a pod.

Ako vidieť, celý proces hľadania zamestnania sa zakladá na vcelku jednoduchom princípe ponuky a dopytu. Preto je veľmi dôležité vedieť sa orientovať na trhu práce, vybrať si správnu ponuku a vedieť na ňu adekvátne reagovať.

Tu je ponuka najaktuálnejších odkazov, ktoré nám môžu pomôcť pri hľadaní práce.

profesia.sk

job.sk

http://www.azet.sk/katalog/praca-a-trh-prace/

ponuky.sk

http://www.avizo.sk/jobs/zamestnanie

http://praca.sme.sk/

http://www.hladajpracu.sk/

Nájsť si prácu v dnešnej dobe vôbec nie je jednoduché. Môže nám pomôcť táto stránka - http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100323/1353202/Ako-si-najst-pracu--Radi-skuseny-personalista

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou nezamestnanosťou mládeže. Po skončení školy tak pre mnohých začína tortúra s hľadaním práce. Posledným predmetom, ktorý by ich mali učiť na školách je, ako si hľadať prácu. Keďže takýto predmet nie je v učebných plánoch, prinášame vám jeho "základné osnovy".

karierainfo

pracanadosah.sk – ako správne hľadať prácu

praca-ako.sk

Slovenská republika je súčasťou Európskej únie a vďaka tomu sa slovenským občanom rozšírili možnosti zamestnania sa. Otvorili sa pre nás pracovné trhy mnohých vyspelých európskych štátov a umožnili nám slobodne sa rozhodovať o tom, kde chceme pracovať a žiť. 

So základným problémom ako si nájsť prácu v rámci celej EÚ nám prostredníctvom služieb svojich poradcov pomáha celoeurópska poradenská sieť EURES. Sústreďuje a zároveň poskytuje množstvo informácií o pracovnej problematike a hlavne bezplatne zverejňuje inzeráty na voľné pracovné miesta v celej EÚ. 

eures.sk -  ako si nájsť prácu

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o