.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011

     „Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry " sa uskutočnila dňa 3. novembra 2011. Zúčastnili sa jej žiaci 1. - 4. ročníka a žiaci nadstavbového štúdia.

     Súťažilo sa v dvoch kategóriách: kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka a nadstavbového štúdia, v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Súťaž bola zameraná na všetky zložky predmetu - na gramatiku, sloh a literatúru. Žiaci si „zmerali sily“ vo všetkých troch oblastiach. Asi najväčším postrachom bol sloh, pretože súťažiaci museli krátke rozprávanie alebo úvahu nielen napísať, ale aj prečítať pred ostatnými. Nakoniec to zvládli a najlepšie práce ohodnotila porota aj obecenstvo.
     Na príprave súťaže sa podieľali vyučujúce slovenského jazyka a literatúry - I. Ničová, PaedDr. Lačná, Mgr. Hríbiková a Mgr. Tóthová.

Výsledky súťaže:

KATEGÓRIA A:
   1. miesto: Hana Szabová, III. H
   2. miesto: Klaudia Kuklová, III. L
   3. miesto: Michaela Škripeková, III. H
   Cena obecenstva za prejav: Denisa Matuchovičová, I. O

KATEGÓRIA B:
   1. miesto: Daniela Šroufeková, II. H
   2. miesto: Klaudia Tormová, I. L
   3. miesto: Simona Kútiková, I. D
   Cena obecenstva za prejav: Daniela Šroufeková, II. H

Do krajského kola postupujú:
   Kategória A: Hana Szabová, III. H
   Kategória B: Daniela Šroufeková, II. H

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Jana Hríbiková

Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o