.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTalent 2011

25. novembra 2011 sa uskutočnila v Juniore súťaž talentovaných žiakov našej školy TALENT 2011. Niesla sa nielen v znamení spevu, tanca a hudby, ale ukázalo sa, že mnohí vedia kresliť, maľovať, fotiť, prípadne vynikajú v niečom inom. Tento školský rok zabojovali talentovaní žiaci o prvé tri miesta až v troch kategóriách.

V porote zasadli za pedagógov Mgr. Anetta Foltánová, PaedDr. Iveta Pomothyová a za žiakov predsedníčka študentskej rady Mária Riecka z I.H triedy. Keďže aj samotná porotkyňa Mária Riecka mala v súťaži svoje výkresy, túto kategóriu hodnotila výlučne Mgr. Anetta Foltánová, najkompetentnejšia porotkyňa, vyštudovaná výtvarníčka. Kategóriu tanca a spevu hodnotila PaedDr. Iveta Pomothyová a poslednú kategóriu – tzv. mix hodnotila žiačka I.H triedy Mária Riecka.
Spomedzi súťažiacich si svojho favorita mohli vybrať aj všetci tí, ktorí sedeli v hľadisku tak, že meno súťažiaceho napísali na papierik. To súťažné číslo, ktoré získalo najviac hlasov, zvíťazilo. U obecenstva najviac zabodoval Adrián Benčat s diabolom.

Vyhodnotenie súťaže:

I. kategória – spev + tanec
   1. miesto: Viktória Peťková, 1.E (spev)
   2. miesto: Barbora Cicková, I.E ( hip – hop)
   3. miesto: študentky IV.K triedy (tanec)

II. kategória – kreslenie
   1. miesto: Daniela Hanulová, III.H
   2. miesto: Mária Riecka, I.H
   3. miesto: Lucia. Dalmadyová, II.S

III. kategória – mix
   1. miesto: Dárius Dúchaj, I.H (fotografia)
   2. miesto: Noemi Hasznosová, IV.K (maľba na tvár)
   3. miesto: Adrián Benčat, II.KL (diabolo)

Cena obecenstva:
   Adrián Benčat, II.KL (diabolo)

Súťaž organizačne zabezpečili: Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Blanka Chubanovová. O technickú stránku sa postaral technik Peter Csákányi, ktorému touto cestou ďakujeme, ako aj žiaci Dominik Mráz z III.A tried a Pavol Ulmer z I.E triedy.

Mgr. Jana Hríbiková

Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o