.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAutoopravár JUNIOR 2012 CASTROL - školské kolo

   Dňa 10. 2. 2012 sa na SOŠ uskutočnilo školské kolo súťaže odborných vedomostí v učebnom odbore „2487 2 01 autoopravár – mechanik“.

   Vyhlasovateľom súťaže je „Cech predajcov a autoservisov SR“ pod záštitou „Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR“.
   Súťaže sa na stránke www. autovzdelávanie.sk zúčastnili on-line 9 žiaci, triedy III.A. Test pozostával zo 60 otázok z predmetov automobily, diagnostika a elektrotechnika. Čas na vypracovanie testu bol stanovený na 60 minút.
   Najlepší žiaci postupujú do oblastného kola na SOŠ Jesenského 1, Nové Zámky. Termín oblastného kola je 20. marec 2012.
   Cieľom súťaže je umožnenie preukázať a vzájomne si konfrontovať odborné vedomosti, poznatky a zručnosti nadobudnuté v priebehu prípravy na povolanie.

Ing. Ján Nezník, UOP

Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o