.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAutoopravár JUNIOR 2012 CASTROL - oblastné kolo

   Dňa 20. 3. 2012 sa na „SOŠ dopravy a služieb“ v Nových Zámkoch, ktorá je jednou z ôsmich pilotných škôl „Združenia automobilového priemyslu“, uskutočnilo oblastné kolo súťaže odborných vedomostí v učebných odboroch autoopravár – mechanik, autoopravár – karosár, autoopravár – lakovník.

   Vyhlasovateľom súťaže je „Cech predajcov a autoservisov SR“ pod záštitou „Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR“.
   Naša škola súťažila v kategórii autoopravár – mechanik, s tromi najlepšími žiakmi zo školského kola – Peter Mičo, Richard Árendáš a Martin Danko.
   Súťaž mala formu on-line na stránke autovzdelávanie.sk, formou testu a poznávacej časti, na 8 pilotných školách. Čas na vypracovanie testu bol stanovený na 60 minút, poznávacej časti 45 minút.
   V rámci oblastného kola dosiahli naši žiaci 6. a 10. miesto z 31 účastníkov, v celoslovenskom porovnaní oblastných kôl 20. a 24 miesto.
   Výsledky sú zverejnené a je ich možné porovnať na stránke:
http://www.cpasr.eu/sk/akcie/2012/63/AUTOOPRAV%C3%81R%20JUNIOR%202012%20CASTROL.htm a http://www.autovzdelavanie.sk/sutaz/results/.
   Najlepší 12 žiaci z oblastných kôl postupujú do celoslovenského finále v Bratislave – Auto Valušek a finalisti do súťaže „ČESKO-SLOVENSKÝ AUTOOPRAVÁR JUNIOR“ v Inchebe Bratislava v rámci výstavy Autosalón 2012.
   Cieľom súťaže je umožnenie preukázať a vzájomne si konfrontovať odborné vedomosti, poznatky a zručnosti nadobudnuté v priebehu prípravy na povolanie.

Ing. Ján Nezník - učiteľ odborných predmetov

Celý článok tu.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o