.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMajstrovstá v atletike

Dňa 16.apríla 2013 žiaci SOŠ Ul. sv. Michala, Levice zúčastnili sa  Majstrovstiev okresu v atletike.
Najúspešnejší žiaci: Dominik Macht z II.KO vybojoval 1. miesto v skoku do výšky a Dominika Cebuľová 2.miesto v behu na 400 m. Obidvaja postupili do krajského kola.

Čítať ďalej...

Deň zdravia

Dňa 13. 6. 2013 mesto Levice v rámci projektu Zdravé mesto pripravilo ďalší ročník Dňa zdravia, ktorý sa konal v CK Junior. Na tomto podujatí sa zúčastnilo množstvo vystavovateľov, medzi ktorými nechýbali ani naši žiaci učebného odboru kaderník a študijného odboru kozmetik.

Čítať ďalej...

Športový deň

Dňa 8. 6. 2013 sa na Druhej Základnej škole uskutočnil športový deň, kde sa stretli deti z rôznych škôlok  a ich rodičia aby si zahrali futbal a strávili deň športom. Na tomto dni boli aj rôzne atrakcie pre deti a jednou z nich boli aj naše žiačky učňovského odboru kaderník a študijného odboru kozmetik.

Čítať ďalej...

Deň detí

Dňa 31. 5. 2013 mesto organizovalo podujatie deň detí na ktorom sa zúčastnili aj žiačky študijného odboru kozmetik a učebného odboru kaderník. Kozmetičky dievčatám a chlapcom maľovali na tvár rôzne ornamenty a kaderníčky dievčatám vplietali do vlasov bavlnky a chlapcom pomocou farebných sprejov a šablón striekali rôzne vzory na vlasy.

Čítať ďalej...

Metodický deň 2.D

Dňa 29. 5. 2013 sa v kaderníctve na Záhradnej ulici uskutočnil metodický deň 2.D triedy učebného odboru kaderník. Žiaci  vykonávali svoju ročníkovú prácu na ktorú si priniesli modelku s polodlhými vlasmi. V časovom limite 150 minút museli vlasy nafarbiť pomocou rôznych techník farbenia vlasov, ostrihať a vykonať konečnú úpravu  s využitím techniky fúkania vlasov.

Čítať ďalej...

Školenia Matrix

V dňoch 18.3.2013, 25.3.2013, 29.4.2013, sa v našom školskom kaderníctve na Záhradnej ulici uskutočnili školenia kaderníkov s vlasovou kozmetikou Matrix. Školenia sa postupne zúčastnili všetci žiaci učebného odboru kaderník.

Čítať ďalej...

Deň detí v MŠ

Dňa 31. mája 2013 sa v MŠ na Hviezdoslavovej ulici uskutočnila slávnosť pri príležitosti Dňa detí. Po vlaňajších skúsenostiach, ktoré mali veľmi dobrú odozvu sa žiacka školská rada Strednej odbornej školy rozhodla pripraviť pre deti bohatý program pozostávajúci z prezentácie jednotlivých študijných a učebných odborov.

Čítať ďalej...

Majster Vareška

Stalo sa už tradíciou, že každý rok v máji sa prezentujú žiaci profesie kuchár, hostinský a hotelová akadémia v medzitriednej súťaži Majster Vareška. V tomto roku prebehol už jej  siedmy ročník.
O súťaž je veľký záujem, prihlásených tento rok bolo 30 žiakov zo všetkých ročníkov.

Čítať ďalej...

American day

Hovorí sa, že kde sa dobre varí, tam sa dobre darí. Navyše, hostia sa radi vracajú tam, kde sa dobre najedia, kde sú perfektné služby, milí obsluhujúci.  Preto sa aj my snažíme podporovať  v žiakoch kvalitu,  kreativitu a trendovosť, aby neklesli do formality.

Čítať ďalej...

ETP

Dňa 17. mája 2013 sa žiačky II. L triedy – odbor obchod a podnikanie, zúčastnili súťaže „Vedieť  sa správne rozhodnúť...“ Súťaž prebiehala v Bratislave vo svetoznámej firme Hewlett – Packard.
Súťaž bola určená žiakom, ktorí absolvovali Globálny etický program cez Junior Achievement na predmete etika podnikania. Celý rok sme riešili rôzne prípadové štúdie pod vedením pani profesorky Mgr. Anny Svetíkovej.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o