.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceImatrikulácia 2012 - oznam

KEDY?
18.10.2012 (štvrtok) od 11.00 hod. v Juniore

 

Žiaci 1.ročníkov prídu do školy na 8.00 hod. do určených tried, v tento deň sa neučia a sú uvoľnení aj z praxe.

Ostatní žiaci vyšších ročníkov pôjdu podľa harmonogramu po prvých troch vyučovacích hodinách do obecenstva.

KDE?
Príprava študentov 1.ročníkov vybranými žiakmi 2.ročníkov v jednotlivých triedach v budove A, od 8. 00 hod. do 9.45 hod.

Večer od 18.00 hod. sa uskutoční diskotéka v Empire, ktorá bude trvať do 24.00 hod., keďže druhý deň vás ešte čaká vyučovanie.

Vstupné je 1.50 €, lístky sa dajú zakúpiť u pani prof. Tóthovej a žiačok Eriky Penicskovej a Lenky Katrenákovej z II.H triedy.

Tešíme sa najmä na všetkých prvákov, ale aj ostatných, aby nás bolo veľa. :)))

 

Organizácia vyučovania počas imatrikulácie (18.10.2012)

Žiaci prvých ročníkov sa budú na imatrikulácie pripravovať v nasledovných triedach:

1.A – učebňa č. 13
1.B – knižnica
1.C – učebňa č. 1
1.D – učebňa č. 5
1.E – učebňa č. 18
1.H – učebňa č. 7
1. K/L – učebňa č. 3

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o